45,3 miljardi euro - viltojumu radītie zaudējumi viedtālruņu tirgū 01.03.2017


Klajā nācis Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un Starptautiskās Telekomunikāciju savienības (ITU) pētījums par viltojumiem viedtālruņu tirgū un to ietekmi uz pasaules valstu ekonomiku.

Tiek lēsts, ka visā pasaulē viltotu viedtālruņu pārdošanas apjoms ir 184 miljoni vienību, kuru vērtība ir 45,3 miljardi euro jeb 12,9 % no kopējā pārdošanas apjoma.

Latvija viltojumu dēļ ir zaudējusi ap 10,6 % no pārdošanas apjoma viedtālruņu industrijā. Ziņojumā tiek plaši analizēts pārdoto viedtālruņu klāsts katrā no 90 valstīm, balstoties uz pārdošanas punktu sniegtajiem datiem. Apkopojot iegūtos datus, tika secināts, ka 2015. gadā pasaulē bija pārdots ap 1,3 miljardiem viedtālruņu, kuru vidējā cena sastāda 275 euro.

2015. gadā viedtālruni ir iegādājies katrs trešais Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājs. Tikai ES teritorijā ir pārdoti vairāk nekā 150 miljoni ierīču. Ir vērojams izteikts pirātisma efekts 28 ES dalībvalstīs. ES tirgū viltotu viedtālruņu dēļ ir zaudēti aptuveni 4,2 miljardi euro, kas atbilst 8,3 % no nozares pārdošanas apjoma.

Pamatojoties uz iegūtajiem statistikas datiem par citiem pasaules reģioniem, 2015. gadā viltojumu dēļ viedtālruņu industrija ir zaudējusi vairāk nekā 21,3 % no kopējā pārdošanas apjoma Āfrikas reģionā, 19,6 % Latīņamerikā, 17,4 % Arābu valstīs, 15,6 % Ķīnā, 11,8 % Āzijas un Klusā okeāna reģionā, kā arī 7,6 % Ziemeļamerikas reģionā.

EUIPO izpilddirektors Antoniu Kampinušs (António Campinos) norāda:

„Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja ietvaros mēs veidojam viltojumu negatīvās ietekmes kopainu, kas mūsdienās skar vadošās ekonomikas jomas. Šis ir mūsu pirmais ziņojums, kurā tiek analizēts viltojumu efekts ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet arī pasaules kontekstā.  Pēc veiktajiem aprēķiniem, 2015. gadā kopējais zaudējumu apjoms viedtālruņu industrijā sastāda 12,9 %, kas viennozīmīgi ir nopietns signāls politikas veidotājiem, kā arī tiem, kas aktīvi darbojas viltojumu apkarošanas sfērā.”

 Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Attīstības departamenta direktors Brahims Sanu (Brahima Sanou) norāda:

„Pirātisms kavē ekonomisko izaugsmi, kā arī apdraud patērētāju drošību un veselību. Esam gandarīti, ka mūsu sadarbība ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju sekmē sabiedrības informētību par viltojumu sociālām un ekonomiskām sekām. Tas ir mūsu pienākums veikt darbības, lai aizsargātu patērētājus no iespējamiem viltojumu draudiem.”

Šis ir vienpadsmitais ziņojums sērijā, kuru publicē EUIPO ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (Observatorija) palīdzību, par viltojumu ietekmi uz ES rūpnieciskā sektora ekonomiku. Līdz šim publicētajos nozares pētījumos ir novērtēta viltoto preču ietekme ES tirgū. Šis pētījums neaprobežojas tikai ar ES dalībvalstīm, tas parāda viltojumu negatīvo ietekmi arī pasaules mērogā.

Par pētījumu:

Citi Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (Observatorija) veiktie pētījumi ir atrodami šeit.

Par EUIPO

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir ES decentralizēta aģentūra, kas bāzēta Alikantē, Spānijā. Tā nodrošina Eiropas Savienības preču zīmju un reģistrēto kopienas dizainparaugu reģistrācijas, kas nodrošina intelektuālā īpašuma aizsardzību visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī nodrošina sadarbības aktivitātes starp nacionālajiem un reģionālajiem ES dalībvalstu intelektuālā īpašuma birojiem. Līdz 2016. gada 23. martam EUIPO bija pazīstams kā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (OHIM).

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Observatorija) tika dibināts 2009. gadā, lai atbalstītu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un ieviešanu, kā arī lai palīdzētu apkarot pieaugošos draudus un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus. 5. jūnijā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 386/2012 Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs tika pievienots EUIPO.

Par ITU

Starptautiskās Telekomunikāciju savienība (ITU) ir specializētā Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kuras galvenā pārvalde atrodas Ženēvā, Šveicē. ITU sastāvā ir vairāk kā 190 valstis, tās galvenais mērķis ir sekmēt telekomunikāciju sniegto priekšrocību izmantošanu, veicinot globālu ideju, zināšanu un tehnoloģiju apmaiņu. ITU nodarbojas ar dažādu telesakaru sistēmu darbības starptautisku koordināciju, radiofrekvenču sadali, datu pārraides sistēmu standartu izstrādi, kas ir galvenie Starptautiskās telegrāfijas un telefonijas konsultatīvās komitejas darbības virzieni.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka”
Informācijas resursu nodaļas
Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.