Nozares ziņas


Intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana uz ES robežām un dalībvalstīs: 2013.–2017. gada rezultāti

25.09.2019 Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs ir nācis klajā ar ziņojumu par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam uz ES robežām un ES dalībvalstīs.

Ko gaidīt no mākslīgā intelekta? JURISTA VĀRDA tematiskais numurs

24.09.2019 Kopš brīža, kad 2017. gadā piešķīra pilsonību cilvēkveidīgam robotam “Sofija”, radās plašas diskusijas par mākslīgo intelektu. Žurnāla “Jurista Vārds” tematiskais laidiens tapis, lai skaidrotu, ko sabiedrība var gaidīt no mākslīgā intelekta.

“Latvijas Vēstnesī” izsludina divus likumus

20.09.2019 Šorīt klajā nācis oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” papildu laidiens, kurā Valsts prezidents izsludinājis divus likumus.

Pašvaldību komunikācijas speciālistus informē par LV portāla un likumi.lv iespējām

19.09.2019 informatīvo platformu un tās piedāvātās pašvaldību darbā noderīgas iespējas, notika pirmā tikšanās ar pašvaldību komunikācijas speciālistiem. Tā novērtēta kā veiksmīga, tādēļ šoruden iecerētas vēl citas tikšanās.

Muitas un policijas darbinieki dalās pieredzē viltošanas un pirātisma apkarošanā

12.09.2019 Š.g. 12. septembrī starptautiskajā seminārā “Jaunākās tendences viltošanas un pirātisma apkarošanā” muitas un policijas darbinieki papildinās zināšanas, lai ierobežotu viltotu preču un pirātisma izplatību Latvijā. Semināra mērķis ir vērst uzmanību uz efektīvu metožu izmantošanu, lai novērstu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.

“Latvijas Vēstnesis” atsāk informatīvos seminārus bibliotekāriem

11.09.2019 Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” turpina tikties ar Latvijas bibliotēku pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar valsts informācijas platformas iespējām un nostiprinātu iemaņas darbā ar tās vietnēm - vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un juristavards.lv / žurnāls “Jurista Vārds”.

Likumi.lv aicina izmantot Ceļu satiksmes noteikumu jauno iespēju

02.09.2019 Jaunā mācību gada sākumā lieliem un maziem satiksmes dalībniekiem īpaši aktuāls ir satiksmes drošības jautājums. Gādājot par Ceļu satiksmes noteikumu lietojamību, “Latvijas Vēstnesis” vietnē Likumi.lv publiskojis visiem satiksmes dalībniekiem - gājējiem, pasažieriem, transporta līdzekļa vadītājiem - noderīgu iespēju.

Par fiziskas vai juridiskas personas maksātnespēju

29.08.2019 Situācijās, kad fiziska vai juridiska persona ir nonākusi finansiālās grūtībās un vairs nespēj kārtot savas saistības, Latvijas Republikas tiesību akti paredz procedūras, kas ļauj tiesiski korekti atrisināt finansiālās grūtības, atjaunojot uzņēmuma maksātspēju, ja tas ir objektīvi iespējams, vai arī uzņēmumam vai privātpersonai atbrīvoties no saistībām maksātnespējas procesā.

Patentu valde nostiprina sadarbību ar Eiropas Patentu iestādi

27.08.2019 Š.g. 20. augustā vizītē Patentu valdē ieradās Eiropas Patentu iestādes (EPI) augsta līmeņa pārstāvji ar mērķi pārrunāt iestāžu turpmāko sadarbību informācijas tehnoloģiju jautājumos.

Okupācijas sekas un to atlīdzināšanas: JURISTA VĀRDA tematiskais numurs

27.08.2019 Vai ir iespējams pieprasīt kompensāciju par padomju okupācijas nodarītajiem zaudējumiem? Jaunākais “Jurista Vārds” laidiens veltīts šī režīma (1940-1941, 1945-1990) Latvijai nodarīto zaudējumu apzināšanai un starptautiski tiesiskajām iespējām prasīt par to kompensāciju PSRS turpinātājvalstij – Krievijas Federācijai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.