APTAUJA: GANDRĪZ KATRAM 13. LATVIJAS IEDZĪVOTĀJAM IR BIJUSI SASKARE AR ZVĒRINĀTU TIESU IZPILDĪTĀJU PARĀDNIEKA STATUSĀ 16.07.2018


Gandrīz katram 13. jeb 8% Latvijas iedzīvotāju ir bijusi saskare ar zvērinātu tiesu izpildītāju parādnieka statusā, liecina pētījumu centra SKDS un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes veiktā iedzīvotāju aptauja.

“Ja datus salīdzina ar Latvijas kopējo iedzīvotāju skaitu, tad varam secināt, ka no 1,93 miljoniem Latvijas iedzīvotāju gandrīz katram 13. jeb 153 218, savlaicīgi neizpildot saistības, ir nācies saskarties ar nolēmuma piespiedu izpildes procesu,” situāciju komentē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore.

Kopumā saskare ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem ir bijusi 17% Latvijas iedzīvotāju – 8% parādnieka statusā, 5% – aizskartās puses jeb piedzinēja statusā, turpretī 4% iedzīvotāju saskare ir bijusi citā statusā, piemēram, kā izsoles dalībniekam. Jāatzīmē, ka pārliecinoši lielākai iedzīvotāju daļai – 4/5 jeb 82% nav bijusi nekāda saskare ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Aplūkojot iedzīvotāju sadalījumu dažādās vecuma grupās, secināms, ka pārliecinoši lielākajai daļai jauniešu vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem, kā arī iedzīvotājiem vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem nekad nav bijusi saskare ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem (attiecīgi 92% un 91%). Turpretī iedzīvotājiem vecuma grupās no 35 līdz 44 gadiem un no 45 līdz 54 gadiem saskare bijusi visbiežāk (attiecīgi 25% un 24%).

Aptaujas rezultāti parāda arī to, ka biežāk parādnieka statusā nonāk vīrieši (10%), retāk sievietes (6%). Sadalījumā pa reģioniem augstākais parādnieku īpatsvars ir Kurzemē (11%), bet zemākais – Latgalē (6%).

Salīdzinoši biežāk savas saistības laikus neizpilda un parādnieka statusā nokļūst iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem (13%) un ar vidējo vai pamata izglītību (11%).

Iedzīvotāju aptauju tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi veica 2018. gada maijā. Pavisam tajā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu vecumā no 15 līdz 75 gadiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju uzskatus dažādos ar parādu piedziņu un saistību izpildi saistītos jautājumos.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

 

 

Papildu informācija:

Baiba Litvina,

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes

kontaktpersona saziņai ar medijiem

Tālrunis: +371 67290005; +371 27840355

E-pasts: baiba.litvina@lzti.lv

www.lzti.lv

facebook.com/LZTIP

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.