Attīstot brīvprātīgo darbu cietumos, piesaista un apmāca līdzgaitniekus 13.11.2017


              

Lai motivētu cilvēkus pēc ieslodzījuma dzīvot likuma paklausīgu dzīvi un veiksmīgi integrēties sabiedrībā, ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” atbalstu notiek brīvprātīgā darba attīstīšana Latvijas cietumos.

 

Darbam ar notiesātām personām ieslodzījumā un pēc tā, šajās brīvdienās tika apmācīti 16 līdzgaitnieki. Apmācības noritēja Rīgā, pieredzējušu IeVP un Valsts probācijas dienesta (VPD) profesionāļu vadībā.

Līdz 2022. gadam IeVP ESF projekta ietvaros, darbam ar notiesātajiem cilvēkiem ieslodzījumā un sabiedrībā (VPD klientiem), paredzēts apmācīt vismaz 150 līdzgaitniekus, kā ieviest līdzgaitnieku koordinēšanas procesu IeVP.

 

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātajam pēc atbrīvošanas, palīdzot viņam iekļauties sabiedrībā. Šāds atbalsts īpaši nepieciešams personām, kurām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma nav radinieku vai citu tuvu cilvēku atbalsta. Līdzgaitnieku darbs arī palīdzēs novērst iespējamu negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedzot pozitīvu sociālās uzvedības piemēru un piedāvājot atbalstāmu brīvā laika pavadīšanas veidu alternatīvas.

 

IeVP ESF projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (identifikācijas Nr. 9.1.2.0/16/I/001) tiek īstenots sadarbībā ar VPD un Nodarbinātības valsts aģentūru. Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

 

Informāciju sagatavoja:

Ance Gaigaliete-Ābola
Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001
“Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”
Klientu un to ģimenes locekļu atbalsta bloka
Līdzgaitniecības un brīvprātīgo modeļu ieviešanas koordinatore

E-pasts: ance.gaigaliete-abola@ievp.gov.lv

Tel.: 29615813

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.