Jauna grāmata: Satversmes tiesas atziņas 17.06.2019


Lai stiprinātu Satversmē ietverto tiesiskuma principu un veicinātu pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanos, ceļu pie lasītājiem sāk viens no atbalsta līdzekļiem - “Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas”.

Krājums nācis klajā “Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā, un tajā apkopotas būtiskākās Satversmē ietvertās un Satversmes tiesas atklātās atziņas.

Rietumu kultūrtelpu, kurai pieder Latvija, raksturo tādi principi kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, un šajos principos balstās mūsu Satversme. Taču Latvijas vēsturi veido ne tikai demokrātijas periods. Mūsu valsts ir pārdzīvojusi gan autoritārismu, gan totalitārismu un atkal atguvusi savu demokrātisko Satversmi 1990. gadā.

Satversmes tiesas kompetencē ir vērtēt, vai tiesību norma atbilst Satversmei. Īstenojot savu kompetenci, Satversmes tiesa interpretē Satversmi.

Šī izdevuma mērķis ir palīdzēt stiprināt ikviena iekšējo brīvību brīvā valstī, sekmēt pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos, satuvinot cilvēku ar valsts pamatlikumu.

“Satversmes tiesas vārdā izsaku cerību, ka Satversmē ietvertās un Satversmes tiesas atklātās atziņas kļūs par vaduguni ikvienam Latvijas iedzīvotājam ikdienā un palīdzēs stiprināt ikviena iekšējo brīvību brīvā valstī, kā arī sekmēs pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos,” tā Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof. Ph.D. Ineta Ziemele grāmatas priekšvārdā.

Krājumu ilustrē krāšņi zīmējumi no Satversmes tiesas rīkotajiem skolēnu zīmējumu un domrakstu kon­kursiem “Mana Satversme” un “Manas pamattiesības Satversmē”.

Grāmatu var iegādāties “Latvijas Vēstneša” Klientu centrā (Bruņinieku ielā 53, Rīgā); pasūtījumu var noformēt arī elektroniski lv.lv/gramatas. Izdevums būs pieejams arī grāmatnīcās.

Par oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.