Kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 22 administratori 04.10.2018


Kvalifikācijas eksāmenu, kas norisinājās 2018. gada 12. septembrī, kārtoja 25 administratori. Eksāmenu sekmīgi nokārtoja 22 administratori, kuri ar Maksātnespējas kontroles dienesta direktora rīkojumu iecelti administratora amatā, savukārt trīs administratoriem izbeigta sertifikāta darbība.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa). Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtēja eksaminācijas komisija. Kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja administrators eksāmena pirmajā daļā  un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem. Ja administrators kādā no kvalifikācijas eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots.

Kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā negatīvu vērtējumu saņēma trīs administratori, no kuriem viens administrators negatīvu vērtējumu saņēma arī kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā.

Augstākais vērtējums kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā – deviņi punkti. Šādu vērtējumu kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā saņēma divi administratori. Kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā deviņus punktus saņēma pieci administratori, savukārt viens administrators kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā saņēma 10 punktus.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu kvalifikācijas eksāmens pirms administratora iecelšanas amatā vēl jākārto 26 administratoriem. Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta piektajai daļai kvalifikācijas eksāmenu ne retāk kā trīs reizes gadā – līdz 15. februārim, 15. jūnijam un 15. oktobrim – organizē un tā norisi nodrošina Maksātnespējas kontroles dienests.

 

Informāciju sagatavoja

Maksātnespējas kontroles dienests

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67099153

E-pasts: naira.anfimova@mkd.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.