Latvijas uzņēmēji arvien aktīvāk izmanto preču zīmju aizsardzības iespējas 06.03.2018


Pagājušajā gadā būtiski ir pieaudzis nacionālo preču zīmju pieteikumu skaits, sasniedzot 1798 pieteikumus. Kopumā vērojams pieaugums pieteiktajām preču zīmēm gan nacionālajā, gan arī starptautiskajā procedūrā.

Patentu valdes pērnā gada statistikas dati liecina, ka 2017. gadā ir būtiski pieaudzis kopējais pieteikto preču zīmju skaits, sasniedzot 3203 pieteikumus, kas ir par 26 % vairāk nekā 2016. gadā. Lielāko daļu jeb 56 % (1798 pieteikumi) no kopējā preču zīmju pieteikumu skaita veido pieteikumi nacionālajā procedūrā. Par 28 % ir pieaudzis arī reģistrēto preču zīmju kopskaits, starp kurām 41,1 % (1189) ir Latvijas izcelsmes preču zīmes. „Tas liecina par to, ka uzņēmēji arvien vairāk novērtē priekšrocības, ko sniedz preču zīmju reģistrācija, iegūstot papildu aizsardzību saviem produktiem un pakalpojumiem,” komentē Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, „preču zīmes aizsardzība ir viens no veidiem kā savlaicīgi aizsargāt savu produktu. Preču zīme norāda uz izcelsmi, kvalitāti un juridisko aizsardzību, tādējādi ļaujot patērētājiem atšķirt preces un pakalpojumus, kurus tirgū piedāvā dažādi uzņēmēji.” Lietuvā nacionālajā procedūrā pērn tika saņemts 2881 pieteikums un Igaunijā 1271 preču zīmju reģistrācijas pieteikums.

Patentu valde veic ne tikai preču zīmju, bet arī dizainparaugu reģistrāciju, kas nodrošina rūpniecisku vai amatniecisku izstrādājumu ārējā veidola aizsardzību. Tas tiesību īpašniekiem nodrošina iespēju aizliegt citiem izgatavot, tirgot, importēt un eksportēt izstrādājumus, kuros ir ietverts reģistrētais dizainparaugs. S.Laganovskis norāda: „Dizainparaugs rada tirgū papildu vērtību un pasargā no zaudējumiem, kas rodas kopējot un atdarinot.” Kopumā 2017. gadā tika iesniegti 49 aizsardzības pieteikumi, tajos iekļaujot 142 dizainparaugus, bet reģistrēti 149 dizainparaugi (47 reģistrācijas, ņemot vērā arī 2016. gada pieteikumus). Savukārt starptautiskajā procedūrā tika reģistrēti 200 dizainparaugu, kas veido strauju reģistrēto dizainparaugu kopskaita pieaugumu – par 51 %. Latvijā ir iesniegts lielāks dizainparaugu pieteikumu skaits salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju. 2017. gadā nacionālajā procedūrā Latvijā tika iesniegti 49 dizainparaugu reģistrācijas pieteikumi, Lietuvā – 34 pietiekumi, bet Igaunijā – 46 pieteikumi.

Izgudrojumu aizsardzībai 2017. gadā Patentu valdē tika saņemti 97 patentu pieteikumi, Lietuvā 127 patentu pieteikumi, savukārt Igaunijā – 37 patentu pieteikumi (neieskaitot 37 lietderīgo modeļu reģistrācijas pieteikumus). „Patentu pieteikumu skaits, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju skaitu un uzņēmējdarbības vides apjomus, ir vērtējams kā atbilstošs,” atzīmē S.Laganovskis. Aizvadītajā gadā par 14 % ir pieaudzis kopējais piešķirto izgudrojumu patentu skaits – tika piešķirti 87 izgudrojumu patenti, pamatojoties uz nacionālajiem pieteikumiem; apstiprināti 1287 Eiropas patenti un attiecināti 59 Eiropas patenti. Lielāko patentu saņēmēju skaitā ir Latvijas universitātes. 2017. gadā visvairāk patentu piešķirts Rīgas Tehniskajai universitātei, kas kopskaitā saņēmusi 11 patentus, nedaudz mazāk – 10 patenti – tika piešķirti Rīgas Stradiņa universitātei.

Lai uzlabotu nacionālo patentu kvalitāti, 2016. gada 3. oktobrī Patentu valde sadarbībā ar Eiropas patentu iestādi (EPO) uzsāka patentmeklējuma pilotprojektu, kas ļauj mūsu patentu pieteicējiem pārbaudīt sava izgudrojuma patentspēju. Vadošās intelektuālā īpašuma iestādes eksperti norāda, vai pieteiktais izgudrojums ir jauns, rūpnieciski izmantojams un tam ir izgudrojuma līmenis. Kā norāda Patentu valdes direktors: „Pērn tika saņemti 14 pieteikumu, no kuriem 4 jau izvērtēja EPO eksperti – 3 izgudrojumi tika atzīti par tādiem, kas ir jauni un inovatīvi, kā arī tiem šobrīd pasaulē identiska izgudrojuma nav.”

Pagājušā gada beigās Latvijas Republikā kopumā spēkā bija 71789 preču zīmes, neieskaitot apmēram 1000000 Eiropas Savienības preču zīmes, un 868 Latvijā reģistrēti dizainparaugi, neieskaitot apmēram 734 600 reģistrētos Kopienas dizainparaugus. Savukārt izgudrojumu aizsardzības jomā – 2017. gada beigās spēkā bija 6757 apstiprinātie Eiropas patenti, 1560 attiecinātie Eiropas patenti un 790 Latvijas patenti, kopumā sastādot 9107 patentus.

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.