Lietotāju vērtējums: Likumi.lv ir uzticama un ērti lietojama tiesību aktu vietne 30.05.2019


Likumi.lv ir oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” platformas daļa un jaunās aptaujas rezultāti liecina, ka lietotāji augstu vērtē tās pieejamību, sistematizācijas kvalitāti un iespējas.

Aptaujā - noskaidrots lietotāju viedoklis par vietnes lietošanas ērtumu, dizainu, funkcionalitāti, pieejamību, sistematizācijas kvalitāti.

94% no aptaujas dalībniekiem pilnībā piekrita vai drīzāk piekrita apgalvojumam, ka Likumi.lv ir uzticama un ērti lietojama tiesību aktu vietne. Savukārt 42% respondentu atzina, ka nelietoja personalizētās iespējas, jo par tām iepriekš nav zinājuši.

Aptauja bija pieejama aizpildīšanai no 2019. gada 17. maija līdz 26. maijam. Aptaujā piedalījās 3501 respondents, atbildot uz 16 jautājumiem. Lietotāji sniedza arī priekšlikumus un ierosinājumus par, viņuprāt, noderīgiem papildinājumiem vai jaunievedumiem nākotnē.

61%  respondentu, lai iepazītos ar tiesību aktiem, izmanto tikai Likumi.lv. Pārējie lieto arī oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv),  pašvaldību tīmekļvietnes, EUR-Lex, kā arī mēdz izmantot Saeimas, Ministru kabineta, valsts iestāžu tīmekļvietnes vai arī drukātos izdevumus.

Aptaujas rezultāti liecina, ka lasītāji visaugstāk vērtē vietnes pieejamību, sistematizācijas kvalitāti un funkcionalitāti. No jaunievedumiem lietotāji visbiežāk izmanto iespēju uzzināt informāciju, kas izvietota virs tiesību akta, par to, kas ir spēku zaudējušā vietā, kā arī izmanto iespējas pie nodaļām, pielikumiem, pantiem - drukāt vai saglabāt PDF formātā.

Lūk, dažas spilgtākās atsauksmes par Likumi.lv:

  • "Jūs esat forši!"
  • "Izcils darbs. Tā turpināt. Esošā funkcionalitāte un datu kvalitāte ir ļoti laba."
  • "Mani pilnībā apmierina pašreizējā versija. Paldies, ka esat. Jūs ļoti palīdzat ikdienas darbā."

Respondenti sniedza ierosinājumus par skaidrojumu pieejamību, tulkojumiem, versiju salīdzināšanas un vietnes lietošanas ceļveža nepieciešamību.

Likumi.lv komanda izsaka pateicību lasītājiem par nemainīgi augstu iesaisti, interesi un uzticību.

Aptaujas rezultāti pieejami - LV.LV sadaļā “Pētījumi”.
Infografikā - Likumi.lv lietotāju aptaujas rezultātu apkopojums

Par Likumi.lv

Likumi.lv ir tiesību aktu vietne, kurā tiek nodrošināta brīva piekļuve Latvijas Republikas tiesību aktiem. Likumi.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 

Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

T.: +371 67310675

Mob.: +371 22113792

kellija.dadzite@lv.lv

www.lv.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.