Maksātnespējas kontroles dienests 2019. gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis 1 711 943 euro 16.01.2020


2019. gadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 1 711 943 euro apmērā 112 maksātnespējīgo uzņēmumu 1269 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2019. gadā bija 1342 euro.

Salīdzinājumam, 2018. gadā Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 1 278 486 euro apmērā 83 maksātnespējīgo uzņēmumu 1 252 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2018. gadā bija 1017 euro.

Kopā 2019. gadā pieņemti 1346 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2019. gadā izmaksātas:

- MAS “Tosmāres Kuģubūvētava” 138 darbinieku prasījumu apmierināšanai 359 797 euro apmērā;

- MSIA “Multiteks” 56 darbinieku prasījumu apmierināšanai 80 690 euro apmērā;

- MSIA “Lumenix Fabrika” 65 darbinieku prasījumu apmierināšanai
74 758 euro apmērā;

- MSIA “Zilā Lagūna” 77 darbinieku prasījumu apmierināšanai 69 213 euro apmērā;

- MSIA “MEGAVE 2018” 54 darbinieku prasījumu apmierināšanai
57 314 euro apmērā;

2019. gadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 296 050 euro. Salīdzinājumam, 2018. gadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 225 720 euro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

 

Informāciju sagatavoja

Maksātnespējas kontroles dienests

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67099158

E-pasts: emmerihs.liepins@mkd.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.