Patentu valde 59. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Ģenerālajā Asamblejā 22.10.2019


No 2019. gada 30. septembra līdz 9. oktobrim Ženēvā norisinājās 59. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) dalībvalstu Ģenerālā Asambleja, kuru vadīja Vjetnamas pastāvīgais pārstāvis Apvienoto Nāciju Organizācijā Dongs Čī Dungs (Duong Chi Dung). Latviju pārstāvēja Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, Latvijas vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) Ženēvā Jānis Kārkliņš, Patentu valdes Izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktors Guntis Ramāns un Liene Griķe  no Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ženēvā.

Atklājot 59. Ģenerālo Asambleju, WIPO ģenerāldirektors Frānsiss Garijs (Francis Gurry) uzsvēra mākslīgā intelekta nozīmi jaunu tehnoloģiju attīstībā un ieviešanā. WIPO ģenerāldirektors norādīja, ka tas nākotnē nodrošinās labāku intelektuālā īpašuma sistēmas pārvaldību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, sekmējot labāku sistēmas izmantošanu visā pasaulē. Turklāt F.Garijs norādīja uz izaicinājumiem, kurus rada strauja mākslīgā intelekta attīstība: „Tas rada jautājumus par esošās intelektuālā īpašuma politikas piemērošanu, kā arī liek izvērtēt, vai esošā intelektuālā īpašuma sistēma spēs tikpat efektīvi kalpot mūsdienu inovāciju ekosistēmai.”

59. sesijā īpaša uzmanība tika veltīta centieniem pieņemt lēmumu par Dizainparaugu līguma (Design Law Treaty) parakstīšanu – tika veiktas darbības, lai ierosinātu rīkot diplomātisko konferenci šī līguma parakstīšanai, kas paredz virkni būtisku jaunievedumu esošajā sistēmā. Tikšanās laikā tiks izskatīti arī vairāki citi jautājumi, par kuriem iespējams uzzināt WIPO tīmekļa vietnē.

Patentu valdes direktors S.Laganovskis savā uzrunā uzsvēra diplomātiskās konferences nepieciešamību Dizainparaugu līguma parakstīšanai, norādot uz acīmredzamiem potenciāliem nākotnes uzlabojumiem un ieguvumiem visām iesaistītajām pusēm. Uzsverot WIPO un dalībvalstu sadarbības nozīmīgumu iepriekš minēto iniciatīvu īstenošanā, savu uzrunu Patentu valdes direktors noslēdza ar Nobela prēmijas laureāta, Dānijas fiziķa Nīla Bora citātu: „Visas lielās un dziļās grūtības sevī ietver arī risinājumus. Tas liek mums mainīt savu domāšanu, lai tos atrastu.”

WIPO Ģenerālās Asamblejas 59. sesijas dienas kārtībā tika izskatīta virkne būtisku jautājumu, tostarp WIPO 2020.–2021. gada budžets, WIPO ģenerāldirektora iecelšana 2020. gadā, alternatīvie strīdu risināšanas veidi WIPO Arbitrāžas un mediācijas centra kontekstā, Hāgas, Madrides, Lisabonas un Patentu kooperācijas līgumu sistēmas.

Sandris Laganovskis tika vienbalsīgi ar 153 valstu atbalstu ievēlēts par Patentu kooperācijas līguma savienības Asamblejas priekšsēdētāju un vadīja šīs asamblejas sēdi. Patentu kooperācijas līgums patlaban tiek uzskatīts par pamatu starptautiskai izgudrojumu aizsardzībai. Patentu kooperācijas līguma savienības asambleja ir viena no WIPO asamblejām, kurā tiek apriests konkrētās jomas aktuālie jautājumi, progress un nākotnes perspektīvas.

Par paveikto dalībvalstu pārstāvjus informēja WIPO vadība, dažādu struktūrvienību un komiteju pārstāvji, tāpat sanāksmē tika noteikti WIPO nākotnes attīstības virzieni.

Ģenerālās Asamblejas laikā Patentu valdes delegācijai notika vairākas divpusējas tikšanās. Notika sarunas ar WIPO ģenerāldirektoru Frānsisu Gariju (Francis Gurry), Baltijas un Ziemeļvalstu intelektuālā īpašuma iestāžu vadītājiem, kā arī citu reģionu pārstāvjiem.

Ģenerālā Asambleja ir galvenā WIPO politikas un lēmumu pieņemšanas struktūra, kas norisinās reizi gadā. Ikgadējās tikšanās mērķis ir sapulcēt vienuviet visu WIPO dalībvalstu pārstāvjus, lai kopīgi izvērtētu organizācijas darba progresu, pieņemtu svarīgus lēmumus un apspriestu nākotnes politikas virzienus. WIPO ir pašfinansēta Apvienoto Nāciju aģentūra, kurā līdzdarbojas 192 dalībvalstis.

Latvijas uzrunu 59. WIPO dalībvalstu Ģenerālajā Asamblejā iespējams noklausīties šeit.

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.