Patentu valde nostiprina sadarbību ar Eiropas Patentu iestādi 27.08.2019


Š.g. 20. augustā vizītē Patentu valdē ieradās Eiropas Patentu iestādes (EPI) augsta līmeņa pārstāvji ar mērķi pārrunāt iestāžu turpmāko sadarbību informācijas tehnoloģiju jautājumos.

Lai pārrunātu iestāžu paveikto līdzšinējās sadarbības ietvaros un turpmākos soļus EPI Stratēģiskā plāna kontekstā, EPI delegācijas sastāvā Patentu valdē ieradās Eiropas sadarbības tīkla (European Co-operation) direktors Karlo Pandolfi (Carlo Pandolfi), Informācijas tehnoloģiju sadarbības departamenta (IT Cooperation) direktors Saimons Vaits (Simon White) un Projektu ieviešanas un testēšanas automatizācijas departamenta (Test & Deployment Automation) direktors Pauls Tubings (Paul Tubbing).

EPI Stratēģiskais plāns, kas būs spēkā līdz 2023. gadam, ir ticis apstiprināts Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Administratīvajā padomē š.g. jūnijā. Tas tapa gada garumā konsultējoties ar EPI sadarbības partneriem un darbiniekiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestāžu ieguldījums ir neatsverams gan EPI Stratēģiskā plāna izstrādē, gan pilnvērtīgā izpildē, tāpēc EPI delegācija vizītes laikā īpašu uzmanību veltīja situācijas izpētei informācijas tehnoloģiju jautājumos, kas ir stūrakmens mūsdienīgu pakalpojumu sniegšanā.

Vizītes gaitā Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Patentu valdes kolēģi sniedza ieskatu iestādes informācijas tehnoloģiju vidē, kā arī prezentēja gan preču zīmju un dizainparaugu informācijas sistēmu, kas veiksmīgi pierādījusi savu efektivitāti, kā arī tika demonstrēta izstrādes procesā esošā patentu administrēšanas sistēma. EPI delegācija pauda gandarījumu par iestādes paveikto un aicināja Patentu valdes pārstāvjus dalīties sistēmas ieviešanas pieredzē ar citu dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm tuvākajās sanāksmēs EPI.

Vizītes noslēgumā puses pievērsās turpmākā sadarbības modeļa pārrunāšanai, iezīmējot aprises gan jauno projektu veidiem un to būtībai, gan potenciālajam projektu uzsākšanas laika grafikam. No dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestāžu puses darbs pie jaunajiem sadarbības projektiem tiks sākts 2020. gadā, un Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis iezīmēja iestādes interesi aktīvi piedalīties šo projektu izstrādē, kā arī prezentēja vairākas idejas, ko EPI varētu īstenot informācijas tehnoloģiju jomā.

Sadarbības stiprināšana un kopīga projektu ieviešana sadarbībā ar Patentu valdes starptautiskajiem partneriem ir viena no iestādes prioritātēm, jo tā pilnveido gan informācijas, gan pakalpojumu klāstu, kas ir pieejams klientiem patentu jomā, gan arī uzlabo iestādes darbības efektivitāti. Turpmāka Patentu valdes sniegto e-pakalpojumu attīstība un mūsdienīgu pakalpojumu sniegšana, kas atbilst klientu vajadzībām, ir nemainīga Patentu valdes prioritāte. 

 

Informāciju sagatavoja:
Dagne Striķe
Patentu valdes Juridiskā un administratīvā departamenta
Projekta vadītāja
Tālr.: 67220038
E-pasts: dagne.strike@lrpv.gov.lv 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.