Patentu valde pārņem labo praksi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā 30.11.2018


Lai uzlabotu iestādes iekšējās pārvaldības procesus – sākot ar rūpnieciskā īpašuma objektu tiesību reģistrāciju, beidzot ar informācijas pakalpojumu sniegšanu, Patentu valde 2017. gada beigās uzsāka kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saskaņā ar ISO 9001:2015 standarta prasībām. Šī iniciatīva tiek īstenota Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) projekta “Vadības sistēmu atbalsts intelektuālā īpašuma iestādēm” (Support to Management Systems for IP Offices) ietvaros. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā ir sasniegta noslēguma fāze – š.g. novembra sākumā tika pabeigts iekšējais audits un apkopoti identificētie uzlabojumi; pašlaik norit gatavošanās sertifikācijas auditam. Nolūkā pārņemt labāko praksi Patentu valde devās vizītē uz Slovēnijas Intelektuālā īpašuma iestādi, kā arī organizēja Dānijas Patentu un preču zīmju iestādes un EUIPO delegācijas vizīti Patentu valdē.

Lai nodrošinātu efektīvu iestādes darbību, jau 1994. gadā Slovēnijas Intelektuālā īpašuma iestādē tika pieņemts lēmums par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. Šobrīd iestādes pamatdarbību nodrošina 38 procesi, kas ir līdzīgs procesu skaits arī Patentu valdei, kuras pamatdarbību nodrošina 35 procesi. Ņemot vērā Slovēnijas Intelektuālā īpašuma iestādes ievērojamo pieredzi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā, līdzīgu patentu, preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu skaitu, kā arī iestāžu kapacitāti un struktūru, Patentu valdes delegācija š.g. 17. oktobrī devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Slovēniju. Vizītes laikā tika apzināta prakse kvalitātes kontroles ieviešanā un iegūta informācija par būtiskākajiem preču zīmju un dizainparaugu ekspertīzes lēmumu pārbaudes un kvalitātes kontroles aspektiem. Notika plašas diskusijas par ISO 9001:2015 standarta prasību pielietošanu arī informācijas apmaiņas un  iekšējās komunikācijas vadības jautājumos. Slovēnijas Intelektuālā īpašuma iestādes kolēģi dalījās ar pieredzi risku vadībā, iekšējā audita procesos un kvalitātēs mērījumu noteikšanā. Tika atzinīgi novērtēta Patentu valdes pieeja un īstenotās aktivitātes bērnu un jauniešu izpratnes veicināšanai par intelektuālā īpašuma jautājumiem, kas uzskatāms par labu paraugu Slovēnijas Intelektuālā īpašuma iestādei, kas plāno ieviest līdzīgas aktivitātes nākotnē.

Turpinot apgūt citu valstu pieredzi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā, š.g. 13. novembrī tika organizēta Dānijas Patentu un Preču zīmju iestādes un EUIPO delegācijas vizīte Patentu valdē. Vizītes laikā Dānijas Patentu un Preču zīmju iestādes kvalitātes vadītāja Kirstina Hāgerupa Jensena (Kirstina Hagerup Jensen) sniedza padziļinātu ieskatu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas gaitā Dānijas Patentu un preču zīmju iestādē, izvēlētajā pieejā iekšējo auditu organizēšanā, kvalitātes mērījumu noteikšanā, kā arī dalījās pieredzē risku vadības prasību ieviešanā. Tāpat tika akcentēti iestādes ieguvumi, kopš pirmo procesu sertificēšanas 2005. gadā, kā arī Patentu valdes darbinieki tika iepazīstināti ar EUIPO pieredzi ieviešot ISO 9001:2015 standarta prasības. Par EUIPO pieredzi informēja EUIPO projekta “Vadības sistēmu atbalsts intelektuālā īpašuma iestādēm” (Support to Management Systems for IP Offices) vadītājs Huans Anhels Martiness Gvardiola (Juan Ángel Martínez Guardiola).

Iestāžu gadu gaitā uzkrātā pieredze un īstenotie risinājumi kvalitātes vadībā būs vērtīgs ieguldījums, turpmāk pārskatot un pilnveidojot Patentu valdes kvalitātes vadības sistēmu.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.