Patentu valde stiprina sadarbību ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju 22.02.2017


2017. gada 20. februārī Patentu valdi apmeklēja Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Eiropas sadarbības dienesta vadītājs Saimons Vaits (Simon White) un Karloss Azorins (Carlos Azorin). Vizītes mērķis ir pārrunāt pēdējo gadu laikā kopīgi ieviestos projektus, kā arī vienoties par turpmākajiem sadarbības virzieniem.

Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis norāda: „Patentu valde sadarbību ar EUIPO uzsāka jau 2001. gadā, kad starp iestādēm tika noslēgts Saprašanās memorands. Sadarbība ir attīstījusies vairākos virzienos, tajā skaitā kopēju projektu izstrādē un ieviešanā, informatīvo pasākumu un kampaņu rīkošanā, kā arī pieredzes un zināšanu apmaiņā. 2011. gadā izveidotā Sadarbības fonda (Cooperation Fund) ietvaros Patentu valde kopumā ir ieviesusi 18 projektus, kas ir būtisks skaits Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Šis sasniegums ir visas iestādes nopelns, tas ļauj attīstīt mūsu sniegtos pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem.”

Vizītes laikā ir paredzēts apspriest aktuālos projektus jaunajā Sadarbības fondā, kas tika apstiprināts 2016. gada beigās. Sadarbības fondā ir ietverti apjomīgi projekti, kas paredz uzlabojumus Latvijas pieteicējiem plaši pazīstamajās datubāzēs „TMview” un „Designview”, uzlabojumus Patentu valdes sniegtajos e-pakalpojumos, turklāt ir paredzēts apspriest iespēju iegūt starptautiski atzīto ISO sertifikāciju Patentu valdes reģistrācijas procedūrām. Viens no aktuālajiem jautājumiem ir arī sadarbība vēsturiskās preču zīmju dokumentācijas digitalizācijā un tās iekļaušanā Patentu valdes preču zīmju datubāzē. Apmainoties ar informāciju par 2017. gadā plānotajiem pasākumiem, tika pārrunāta abu iestāžu savstarpējā sadarbība informatīvo pasākumu un kampaņu rīkošanā, kur uzmanība tiks pievērsta arī jauniešu auditorijai.

EUIPO ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras darbības mērķis ir reģistrēt un veicināt Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu, kas ir nozīmīgas vienotā Eiropas tirgus sastāvdaļas. Šīs reģistrācijas dod iespēju aizsargāt preču zīmes un dizainparaugus visā Eiropas Savienības teritorijā, kas ietver 28 valstis. Sadarbībā ar dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm, nacionālajiem intelektuālā īpašuma tiesību nozares centriem EUIPO veicina intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas attīstību.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka”
Informācijas resursu nodaļas
Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.