Patentu valde un Latvijas Universitāte noslēdz sadarbības līgumu 02.02.2017


Patentu valde realizē vairākas iniciatīvas un sadarbojas ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, rīkojot seminārus un lekcijas gan studentiem, gan akadēmiskajam personālam par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumiem.

Paužot gandarījumu par vēl vienu soli, kas sperts pretī ciešākas sadarbības stiprināšanai ar vienu no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā, PV direktors Sandris Laganovskis atzīmē: “Mūsu mērķis ir abpusēji izdevīgas sadarbības nostiprināšana izglītības, zinātniskās darbības un inovāciju jomā. Mēs esam gandarīti par noslēgto sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti un uzskatām, ka augstskolu atbalsts ir ļoti nozīmīgs izgudrotājdarbības attīstīšanā. Līgums sekmē labvēlīgas sadarbības iespējas starp LU pētniekiem un Patentu valdes ekspertiem zināšanu, pētniecības un tehnoloģiju pārneses jomā. LU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra ietvaros vairākus gadus veiksmīgi darbojas Patentu informācijas (PATLIB) centrs. Mūsu sadarbība norisināsies arī pie šīs iniciatīvas, kuras uzdevums būs sniegt LU studentiem un akadēmiskajam personālam plašāku ar patentiem saistītu inovāciju atbalsta pakalpojumu klāstu, tostarp – apmācot un konsultējot PATLIB centra personālu, padziļinātas patentu informācijas meklēšanas pakalpojumu sniegšanā.”

“Viena no Latvijas Universitātes prioritātēm ir sekmēt tehnoloģiju pārnesi, zinātnisko izstrādņu komercializāciju un ieņemt aktīvu lomu ne tikai nacionālās inovāciju sistēmas līmenī bet arī ārvalstīs. Un šīs dienas parakstītais sadarbības līgums ir kā daļa no šajā stratēģijā uzskaitītajām aktivitātēm,” norāda LU rektors Indriķis Muižnieks.

Lai celtu studentu, akadēmiskā personāla un pētnieku izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un tā nozīmi izgudrojumu veiksmīgā komercializācijā, PV ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Rīgas Tehnisko universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Daugavpils Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Ventspils Augstskolu un citiem sadarbības partneriem Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka”
Informācijas resursu nodaļas
Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.