Patentu valde veicina dialogu ar pakalpojumu lietotājiem 13.07.2018


Š.g. 3. jūlijā notika Patentu valdes (PV) ekspertu un Latvijas Profesionālo patentpilnvaroto asociācijas (LPPA) biedru sanāksme, kurā tika pārrunāti iespējamie Patentu valdes pakalpojumu uzlabojumi, kā arī aktuālie jautājumi patentu, preču zīmju un dizainparaugu aizsardzības jomā.

Lai stiprinātu sadarbību un sekmētu viedokļu apmaiņu starp nozares ekspertiem, kā arī veicinātu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu rūpnieciskā īpašuma jomā, tiek organizētas PV ekspertu un LPPA biedru sanāksmes. Aizvadītās sanāksmes laikā uzmanība tika pievērsta vairākām Patentu valdes prioritārajām darbības jomām, kā arī nākotnes uzlabojumiem patentu, preču zīmju un dizainparaugu jomā. Īpaša uzmanība tika veltīta e – pakalpojumu attīstības jautājumiem – jaunas informācijas sistēmas izstrādei, proti, patentu informācijas sistēmai, pie kuras šobrīd norit intensīvs darbs. Tika iztirzāti arī procesuālie jautājumi – sākot no tiesību objektu reģistrācijas, beidzot ar iebildumiem.

LPPA biedriem tika prezentēti nacionālo, starptautisko preču zīmju, kā arī dizainparaugu pieteikumu statistikas dati par pirmo pusgadu, kas, kā atzīmē eksperti, jau šobrīd ir sasniedzis rekordlielu skaitu. Tāpat sanāksmes laikā tika izklāstīti rezultāti veiksmīgi uzsāktajam pilotprojektam par patentmeklējumu veikšanu.– Kopumā PV ir saņēmusi 33 iesniegumus par patentmeklējuma veikšanu, no tiem 23 patenta pieteikumi nosūtīti uz Eiropas Patentu Organizāciju, un jau 16 pieteikumi saņēmuši meklējuma ziņojumus. 11 atzinumos ir norādīts, ka izgudrojums ir jauns un satur izgudrojuma līmeni.

2017. gada beigās PV ir uzsākusi ISO 9001:2015 standarta ieviešanu, kas nākotnē ievērojami uzlabos iestādes iekšējās pārvaldības procesus – sākot ar rūpnieciskā īpašuma objektu tiesību reģistrāciju, beidzot ar pēcreģistrācijas procedūrām. Rūpējoties par pakalpojumu kvalitāti un to nodrošināšanu sistēmas lietotājiem, PV katru gadu veic klientu apmierinātības mērījumus.

Sanāksmes laikā tika prezentēti 2017. gadā veiktās klientu apmierinātības aptaujas rezultāti – iegūtie dati liecina, ka 85 % lietotāju ir pilnīgi un galvenokārt apmierināti ar PV sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākā daļa respondentu (54 %) ir uzņēmēji, kam seko juristi (12 %), patentpilnvarnieki (11 %) u.c. Iegūtie dati liecina, ka par galveno intelektuālā īpašuma reģistrācijas priekšrocību tiek uzskatīta iegūtā aizsardzība (55 %), tādējādi nodrošinot sev izņēmuma tiesības. Nedaudz mazāk respondentu (25 %) norādīja, ka izmanto iegūtās ekskluzīvās tiesības kā mārketinga instrumentu – uzņēmuma pozitīva tēla izveidei. Savukārt pirms tiesību reģistrācijas 96 % lietotāju ir veikuši iepriekšēju izpēti, lai noskaidrotu, vai viņu intelektuālais īpašums ir jauns un nepārkāpj citu tiesības.

Sanāksmes dalībnieki pozitīvi novērtēja aizvadītās diskusijas rezultātus, un noslēgumā tika pieņemts lēmums turpmāk šāda veida sanāksmes ar PV ekspertu un LPPA biedru piedalīšanos rīkot reizi pusgadā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes
Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.