Patentu valdes direktors S.Laganovskis ievēlēts par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Budžeta komitejas priekšsēdētāju 01.12.2017


Kopš Latvija pievienojusies Eiropas Savienībai, Latvijas Republikas Patentu valde (PV) aktīvi sadarbojas ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO).

2017. gada 23. novembrī PV direktors Sandris Laganovskis tika ievēlēts par EUIPO Budžeta komitejas priekšsēdētāju. Līdz šim PV direktors veica EUIPO Budžeta komitejas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Sandris Laganovskis ir pirmais Latvijas pārstāvis, kurš izraudzīts kādā no diviem vēlētiem vadītāju amatiem šajā organizācijā. Šis ir būtisks sasniegums, ņemot vērā Budžeta komitejas nozīmi un ieguldījumu EUIPO darbībā.

Budžeta komitejas galvenie uzdevumi ir pieņemt noteikumus attiecībā uz finansēm, izvērtēt EUIPO izpilddirektora sagatavotās ieņēmumu un izdevumu aplēses un pieņemt sabalansētu budžetu, kā arī izvērtēt tā īstenošanu.

EUIPO pārrauga ES preču zīmju un Kopienas dizainparaugu reģistrāciju. Šīs reģistrācijas dod iespēju aizsargāt preču zīmes un dizainparaugus visā Eiropas Savienības teritorijā, kas ietver 28 valstis un 500 miljonus iedzīvotāju. EUIPO arī cieši sadarbojas ar dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iestādēm un Eiropas Komisiju dažādās jomās, kas skar rūpnieciskā īpašuma lietotājus un īpašniekus. Organizācijas darbu pārrauga Valde un Budžeta komiteja.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja apraksts, struktūra un piedāvātie pakalpojumi u.c. informācija ir atrodama biroja tīmekļvietnē https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/.

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda 

Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka” 

Informācijas resursu nodaļas Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos 

Tālr.: 67227310 E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.