Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis vada 51. EUIPO Budžeta komitejas sanāksmi 13.06.2017


Pagājušajā nedēļā norisinājās 51. EUIPO Budžeta komitejas sanāksme, kurā piedalījās vairāk nekā 40 pārstāvju no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā divi pārstāvji no Latvijas – Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore Baiba Graube.

Budžeta komitejas galvenie uzdevumi ir pieņemt lēmumus attiecībā uz jautājumiem, kas skar EUIPO finanses, t.sk. EUIPO izpilddirektora sagatavoto ieņēmumu un izdevumu aplēšu izvērtēšana, sabalansēta budžeta pieņemšana nākamajam finanšu gadam, kā arī tā uzraudzība un īstenošana.

Tā kā sanāksmē nevarēja piedalīties Budžeta komitejas priekšsēdētāja Anna Reinholde Jergensene (Anne Rejnold Jørgensen), tad 51. EUIPO Budžeta komitejas sanāksmes vadīšana tika uzticēta Sandrim Laganovskim. 2016. gada 17. novembrī Sandris Laganovskis tika ievēlēts par EUIPO Budžeta komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kļūstot par pirmo Latvijas pārstāvi, kurš ir izraudzīts kādā no četriem vēlētiem amatiem šajā organizācijā. Sanāksmes dienas kārtībā tika izskatīta virkne svarīgu jautājumu – 2015. gada budžeta izpildes analīze, 2016. gada budžeta rezultāti, kā arī citi svarīgi finanšu rādītāji 2017. gadā.

Kopš Latvija pievienojusies Eiropas Savienībai, Patentu valde aktīvi sadarbojas ar EUIPO. Ārpus Sadarbības fonda (Cooperation Fund) un Konverģences programmas (Convergence programme), kuros ir iesaistīta Patentu valde, abu iestāžu sadarbība tiek nodrošināta, darbiniekiem apmeklējot dažādas darba grupas, veicot sabiedrības informēšanas pasākumus Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu jomā, piedaloties starptautiskos pasākumos un izstādēs, ar mērķi palielināt sabiedrības informētību rūpnieciskā īpašuma jomā.

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka”
Informācijas resursu nodaļas
Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.