Pirmo reizi vizītē Latvijā ieradās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Apelācijas padomju pārstāvji 06.03.2018


Par godu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas padomju pārstāvju pirmajai vizītei Latvijā, š.g. 27. februārī, Patentu valde sadarbībā ar EUIPO organizēja semināru “Lietu izskatīšanas procesuālie aspekti un prakse EUIPO Apelācijas padomēs”.

2018. gada 27. februārī ar savu pirmo vizīti Latvijā, Patentu valdē ieradās Eiropas intelektuālā īpašuma iestādes – EUIPO Apelācijas padomju pārstāvji – Apelācijas padomju prezidents Teofils Margeloss (Théophile Margellos), Otrās Apelācijas padomes priekšsēdētājs Svens Stīrmans (Sven Stürmann), Piektās Apelācijas padomes priekšsēdētājs Gordons Hamfrijs (Gordon Humphreys) un EUIPO izpilddirektora padomnieks Marti Enajarvi (Martti Enäjärvi), lai apliecinātu iestāžu vēlmi sadarboties un dalīties labākajā praksē rūpnieciskā īpašuma apelācijas procesu efektivitātes uzlabošanai.

Vizītes ietvaros notika divpusējā sanāksme ar Patentu valdes direktoru Sandri Laganovski un Apelācijas padomju prezidentu Teofilu Margeloss, kā arī darba sanāksme ar Patentu valdes ekspertiem, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomju pārstāvjiem un EUIPO Apelācijas padomju pārstāvjiem, kuras ietvaros tika pārrunāti ar apelāciju izskatīšanu saistīti jautājumi.

Uzreiz pēc vizītes Patentu valdē, Arhitektu namā, Intelektuālā īpašuma jomas profesionāļiem un nozares pārstāvjiem, bija iespēja iepazīties ar EUIPO Apelācijas padomju praksi lietu izskatīšanā Patentu valdes un EUIPO kopīgi organizētajā seminārā “Lietu izskatīšanas procesuālie aspekti un prakse EUIPO Apelācijas padomēs”. Semināram aicināti pieteikties bija intelektuālā īpašuma jomas profesionāļi – patentpilnvarnieki un juristi, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām, īpaši – preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību.

Semināra pirmajā daļā uzstājās Marti Enajarvi, sniedzot visaptverošu ieskatu intelektuālā īpašuma tiesību efektīvas aizsardzības praksē Eiropā, savukārt EUIPO Piektās Apelācijas padomes priekšsēdētājs Gordons Hamfrijs iepazīstināja klātesošos ar EUIPO Apelācijas padomju organizatoriskajiem un procesuālajiem aspektiem.

Ar savu ziņojumu par efektīvas apelācijas lietvedības aspektiem uzstājās Otrās padomes priekšsēdētājs Svens Stīrmans. Nedaudz vēlāk tika prezentēts apelācijas iesniegšanas tiešsaistes rīks eAppeal, kas padara ērtu iebildumu iesniegšanas procedūru rūpnieciskā īpašuma tiesību īpašniekiem. Daloties labākajā praksē par lietu izskatīšanas procesuālajiem aspektiem, Svens Stīrmans raksturoja apelācijas procesu pēc Juridiskās reformas I un II posma.

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja Dace Liberte dalījās ar Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes pieredzi kopš tās izveides 2016. gadā. Kā uzsvēra padomes priekšsēdētāja, kopš Apelācijas padomes izveides ir būtiski uzlabojies vidējais lietu izskatīšanas ilgums.

Semināra otrā daļa tika veltīta jaunākajai judikatūrai preču zīmju un dizainparaugu jomā, it īpaši jautājumiem saistībā ar telpisku preču zīmju reģistrāciju, grafiskā elementa ietekmi uz atšķirtspēju preču zīmēs, kuras var veidot gan vārdi, gan grafiskie elementi. Tika apskatīta arī preču zīmju saistība ar dizainparaugu aizsardzību.

Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas prezidents un valdes priekšsēdētājs Jevgeņijs Fortūna dalījās pieredzē ar lietu izskatīšanas praksi Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Semināru noslēdza Apelācijas padomju prezidents Teofils Margeloss, kurš sniedza prezentāciju par saistību starp preču zīmēm un dizainparaugiem.

Par EUIPO Apelācijas padomju atbildību:

Apelācijas padomju atbildība ir pieņemt lēmumus par apelācijām pret EUIPO pieņemtiem pirmās instances lēmumiem par Eiropas Savienības preču zīmēm un reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem. Savukārt par padomju lēmumiem var iesniegt apelāciju Vispārējā tiesā, kuras spriedumus var pārsūdzēt Eiropas Savienības (ES) Tiesā par tiesību jautājumiem.

 

Santa Siliņa
Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Projektu vadītāja
tālr. 67220113

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.