Publiskā apspriešana par dizainparaugu tiesību aizsardzību ES 02.01.2019


2018. gada 18. decembrī Eiropas Komisija (EK) uzsāka tiešsaistes publisko apspriešanu par dizainparaugu tiesību aizsardzību ES – ar mērķi noteikt, cik lielā mērā spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz dizainparaugu aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību un Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem), atbilst sākotnējiem mērķiem, proti, vai tie joprojām nodrošina efektīvu tiesību aizsardzību, kā arī īstenošanu ES dalībvalstīs.

Piedalīties publiskajā apspriešanā un aizpildīt tiešsaistes anketu tiek aicināti nozares profesionāļi, dizaineri un uzņēmēji, kuru darbības lauks ir saistīts ar dizaina jomu; publiskā sektora pārstāvji, it īpaši intelektuālā īpašuma biroju pārstāvji, tiesneši, kā arī akadēmisko aprindu pārstāvji u.c.

Publiskā apspriešana norisināsies līdz 2019. gada 31. martam. Tās rezultāti tiks izvērtēti, ņemot vērā attiecīgos ES dalībvalstu tiesību aktus, kā arī informāciju, kas tika iegūta, veicot pētījumus par dizainparaugu aizsardzības sistēmas ekonomiskajiem (2015) un tiesiskajiem (2016) aspektiem ES.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar DG GROW pārstāvjiem: tomas.eichenberg@ec.europa.eu;virginie.FOSSOUL@ec.europa.eu; natalia.ZEBROWSKA@ec.europa.eu

 

Tiešsaistes anketa

Plašāka informācija ir atrodama EK Labāka Regulējuma portālā

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.