Sadarbībā ar Patentu valdi, Kultūras ministriju un Valsts policiju biedrība „Par legālu saturu!” uzsāk pretpirātisma sociālo kampaņu 08.02.2018


Biedrība „Par legālu saturu!” sadarbībā ar Patentu valdi, Kultūras ministriju un Valsts policiju uzsākusi plašu filmu, mūzikas, TV kanālu un sporta tiešraižu pretpirātisma sociālo kampaņu „Nemāni sevi - tu zodz!”. Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības informēšanu par intelektuālā īpašuma tiesībām, pievēršot sabiedrības uzmanību tam, ka tiešsaistes satura nelegāla skatīšanās, kā arī TV nelegālo pieslēgumu izmantošana ir prettiesiska rīcība – tiek zagts intelektuālais īpašums.

Patentu valdes direktors S.Laganovskis atzīmē: „Patentu valde un biedrība “Par legālu saturu!” pērnā gada sabiedrības informēšanas kampaņas “Viltotā realitāte” ietvaros noslēdza sadarbības līgumu, apliecinot vēlmi kopīgiem spēkiem veicināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām nolūkā izskaust pirātismu un nelegāla audiovizuāla mūzikas satura lietošanu Latvijas telekomunikāciju un audiovizuālajā tirgū. Esam gandarīti būt daļai no mūsu sadarbības partneru īstenotajām aktivitātēm, kas ir lielisks turpinājums jau iesāktajam 2017. gadā.”

S.Laganovskis atzīmē, ka ir būtiski stiprināt sabiedrības tiesiskās kultūras apzināšanos, informējot par nelegāla satura lietošanas un pirātisma riskiem. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra 2017. gadā veiktais pētījums parāda, ka arvien pieaug nepieciešamība risināt pirātisma jautājumu, kas skar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomu. Iedzīvotāji mēdz nezināt, kur tiešsaistē atrast filmas, mūzikas ierakstus un televīzijas tiešraides, kuras izplatītas, ievērojot autortiesības.  24 % no aptaujātajiem norādīja, ka nav spējuši noteikt, vai interneta vietne ir legāla vai nelegāla. 10 % no aptaujātajiem atzina, ka produkta vai pakalpojuma iegādes laikā ir tikuši apzināti maldināti.

Pretpirātisma sociālā kampaņa „Nemāni sevi - tu zodz!” intensīvi norisināsies visu februāri TV, radio kanālos, sociālajos tīklos un vides reklāmas stendos kā februārī, tā periodiski visu 2018. gadu.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.