Sociālā uzņēmējdarbība var kļūt par veiksmīgu risinājumu notiesāto un bijušo notiesāto nodarbinātības veicināšanai 05.06.2018


Sociālā uzņēmējdarbība var kļūt par veiksmīgu risinājumu notiesāto un bijušo notiesāto nodarbinātības veicināšanai

2018. gada 30. maijā diskusijā "Sociālā uzņēmējdarbība kā iespējamais atbalsts un resocializācijas instruments jaunas dzīves sākumam pēc ieslodzījuma", ko organizēja Tieslietu ministrija (TM) sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (IeVP) un Valsts probācijas dienestu (VPD), ieslodzījuma vietu, VPD, nevalstisko organizāciju, TM un Labklājības ministrijas eksperti runāja par turpmākās sadarbības virzieniem, kas varētu nodrošināt sociālo uzņēmumu līdzdalību un ieguldījumu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrēšanai darba tirgū. 

Sociālā uzņēmējdarbība ir jauns instruments, kurš radīts, lai veicinātu noteiktu sabiedrības mērķa grupu nodarbinātības attīstīšanu un risinātu sabiedrībai nozīmīgas problēmas, kuras nevar atrisināt valsts un nerisina citi uzņēmējdarbības veidi. Starptautiskā pieredze ļauj secināt, ka sociālie uzņēmumi nereti piedāvā risinājumu, kas var būt efektīvāks un ilgtspējīgāks par jau esošajiem risinājumiem. Eiropā šie risinājumi tiek izmantoti vides problēmu risināšanā, izglītības jomā, kultūras daudzveidības veicināšanai, kā arī nodrošina darba vietas noteiktām personu grupām, kuru nodarbinātība ir apgrūtināta. Sociālā uzņēmējdarbība var kļūt arī par veiksmīgu risinājumu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto nodarbinātības sekmēšanai.

2018. gada 1. aprīlī Latvijā stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, un atbilstoši jaunajam regulējumam sociālais uzņēmums var nodarbināt gan ieslodzītos, gan bijušos ieslodzītos, paredzot arī iespēju sociālajam uzņēmējam nodarbināt cilvēkus ieslodzījuma vietās. Maija izskaņā eksperti no Labklājības ministrijas, VPD, IeVP, nevalstiskajām organizācijām Nova Vita, Ghetto Games, Kaņepes kultūras centrs, Zinis, kā arī Tieslietu ministrijas satikās, lai pārrunātu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas ieslodzījuma vietās, tajā skaitā arī turpmākās darbības virzienus, kas ļautu ar sociālo uzņēmumu līdzdalību nodrošināt veiksmīgu notiesāto un bijušo notiesāto nodarbinātību un šo personu sekmīgu iekļaušanu sabiedrībā.

TM sadarbībā ar IeVP un VPD jau otro reizi rīko ieslodzīto un bijušo ieslodzīto nodarbinātības jautājumiem veltītu diskusiju. Iepriekšējā pasākumā darba devēji, izglītības iestādes, cietumu pārstāvji un Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanti pārrunāja darba iespējas cilvēkiem pēc ieslodzījuma, kā arī šo personu gatavību darba tirgum, vēlmi celt profesionālo kvalifikāciju pirms atbrīvošanās un meklēt algotu darbu brīvībā.

Līdz šī gada beigām TM plāno organizēt vēl vienu bijušo notiesāto nodarbinātības veicināšanas jautājumiem veltītu diskusiju ar ieslodzīto iesaisti, meklējot ceļu bijušo notiesāto sekmīgai integrācijai sabiedrībā un darba tirgū pēc atbrīvošanas.

 

Kopš 2016. gada decembra IeVP īsteno divus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētus projektus "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" un "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana".

IeVP projekts "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiek īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

 

Pasākums tika organizēts TM Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

Papildu informācija:

Ksenija Lučko

Tieslietu ministrijas

Projektu departamenta
Eiropas Savienības fondu nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos)

Tel.: 67036837
E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.