Solis pretī patentu kvalitātes uzlabošanai 13.02.2017


Patentu valde (PV) atzīmē, ka izgudrotāju vidū pieaug interese par patentu informācijas meklējumu nozīmi, kas ir liels solis pretī Latvijas patentu kvalitātes uzlabošanai un izgudrojuma potenciāla apzināšanai. Ir saņemti pirmie izgudrotāju pieteikumi, no kuriem divi jau nodoti patentspējas ekspertīzei Eiropas Patentu iestādes (EPO) ekspertiem.

„Aizvadītajā gadā tika veiksmīgi uzsākts PV un EPO kopīgi izstrādātais pilotprojekts par patentmeklējumu veikšanu, kas nacionālo patentu pieteicējiem nodrošina iespēju šogad veikt meklējumu 40 izgudrojumiem bez maksas. Pērnā gada sākumā ir saņemts viens patentmeklējuma veikšanas pieprasījums, toties šī gada sākumā ir saņemti jau divi pieprasījumi. Divus no tiem mūsu ekspertu komisija ir atzinusi par atbilstošiem Nolikuma par patentmeklējuma veikšanu prasībām, un šī gada 25. janvārī pirmais pieteikums ir nosūtīts EPO ekspertiem. Jāatzīmē, ka EPO strādā vairāk nekā 4500 ekspertu dažādās zinātnes jomās, kas nodrošina augstu meklējuma kvalitāti. Mēs esam gandarīti par īstenoto un paredzam, ka interese par dalību pilotprojektā arvien pieaugs,” atzīmē PV direktors.

Pēc pastāvošās kārtības, Latvijas nacionālajiem patentu pieteikumiem tiek veikta pieteikumu daļēja izskatīšana pēc būtības, bet netiek veikta patentu pieteikumu patentspējas ekspertīze, kas ietver izgudrojuma līmeņa un novitātes pārbaudi, un rūpnieciskās izmantošanas izvērtēšanu.

Uzsverot patentu informācijas meklējumu nozīmi, PV direktors Sandris Laganovskis norāda: „Pasaulē eksistē miljoniem patentu, kas varētu būt potenciāli pretstatījumi ikvienam patenta pieteikumam, tieši tāpēc ir svarīgi savlaicīgi veikt patentmeklējums. Starptautiski atzītu ekspertu atzinumi palīdzēs samazināt pārkāpumu risku – gadījumos, kad, komercializējot izgudrojumu, tiek pārkāptas citiem piederošas tiesības. Izmantojot patentziņojuma datus, patentmeklējuma pieteicējs varēs gūt informāciju par potenciāliem konkurentiem un tirgus sektoriem, kuros varētu savu izgudrojumu komercializēt.”

Atgādinām, ka uz bezmaksas patentmeklējumu var pretendēt fiziskas personas, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, pētniecības vai izglītības iestādes un bezpeļņas organizācijas, kas iesniegušas Latvijas patenta pieteikumu. Pieteikumam ir jāatbilst Patentu likuma prasībām, turklāt patenta pieteikumam ir jāiekļaujas vienā no sešām prioritārajām jomām:

  • progresīvās ražošanas tehnoloģijas;
  • svarīgākās pamattehnoloģijas;
  • bioprodukti;
  • ilgtspējīga rūpniecības un būvniecības politika un ilgtspējīgas izejvielas;
  • “tīri” transportlīdzekļi;
  • viedi tīkli.

Informācija par pilotprojektu un patentmeklējuma pieprasīšanas kārtību ir pieejama Patentu valdes tīmekļa vietnes sadaļā „Izgudrojumi --> Patentmeklējums

Papildu informācija par patentmeklējuma pakalpojuma sniegšanas kārtību:

Karīna Akimova (Patentu valde), tālr.: 67099600, karina.akimova@lrpv.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka”
Informācijas resursu nodaļas
Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.