Viltotu preču tirdzniecība ik gadu rada zaudējumus 15 miljardu EUR apmērā ES valstu budžetam 11.06.2020


 

Pasaules Antipirātisma dienā, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) publicēja jaunākos datus par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un to ietekmi uz ES. Pētījumu dati parāda, ka viltojumu rezultātā ik gadu budžeta ieņēmumos ES valstīs netiek iekasēti līdz pat 15 miljardiem EUR, jo viltoto preču ražotāji un izplatītāji nemaksā nodokļus un sociālās iemaksas. Analizējot situāciju Latvijā — intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu rādītie zaudējumi atbilst aptuveni 45 miljoniem EUR.

Visvairāk zaudējumu novēro kosmētikas un higiēnas nozarē – visā ES tiek zaudēts 14,1 % no kopējā pārdošanas apjoma. Viltotu kosmētikas un higiēnas preču izplatība ietekmē arī citas tautsaimniecības jomas. Turklāt netiešās ietekmes rezultātā ES teritorijā ik gadu tiek zaudēti aptuveni 19 miljardi EUR no pārdošanas apjomiem kosmētikas un personīgās higiēnas, vīna un stipro alkoholisko dzērienu, farmācijas, rotaļlietu un spēļu nozarēs, liecina EUIPO aplēses. Kopš pēdējās šādas analīzes, ko EUIPO publicēja 2019. gadā, zaudētie pārdošanas apjomi kosmētikas un personīgās higiēnas nozarē ir palielinājušies par vairāk nekā 2,5 miljardiem EUR. EUIPO veiktā analīze rāda, ka 97 % reģistrēto bīstamo viltoto preču, kas apturētas uz ES ārējām robežām, rada nopietnu risku patērētājiem. Lielākā daļa attiecīgo preču bija paredzētas bērniem - rotaļlietas, bērnu aprūpes preces vai bērnu apģērbi.

Nozares, kurās viltotas preces rada īpašu risku patērētāju veselībai, kā arī rada ekonomisku kaitējumu Latvijā: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/Infographics_Latvia.pdf

EUIPO un Eiropola veiktie pētījumi atklāj arī saikni starp viltošanu un citiem smagiem noziegumiem. Kopš 2016. gada tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki visā ES ir veikuši 29 lielas viltošanas un pirātisma apkarošanas operācijas, kuru mērķis ir organizētas noziedzības grupas, kuras bija iesaistītas arī citos smagos noziegumos, tostarp narkotiku tirdzniecībā un naudas atmazgāšanā.

EUIPO izpilddirektors Kristiāns Aršambo (Christian Archambeau) sacīja:

“Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi izteikti negatīvi ietekmē ES ekonomisko attīstību, traucējot gūt ieņēmumus no legālo izstrādājumu ražotājiem, kas savukārt viltotu preču klātbūtnes dēļ spēj nodarbināt mazāk darbinieku, nekā tas būtu iespējams tirgū bez viltojumiem. Papildus ekonomiskajam kaitējumam viltotas preces var nopietni ietekmēt patērētāju veselību un drošību, kā arī negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi. Pēdējos gados viltojumi ir ietekmējuši arvien daudzveidīgāku preču klāstu. Kā liecina mūsu kopīgais darbs ar Eiropolu, no viltojumiem iegūtie ienākumi var arī atbalstīt smagu organizēto noziedzību. Lai to pilnībā risinātu, visos līmeņos ir vajadzīga saskaņota starptautiska rīcība.”

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (Novērošanas centra) ziņojumi ir daļa no Paneiropas Antipirātisma dienas kampaņas:

Citi Novērošanas centra veiktie pētījumi ir atrodami šeit.

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Novērošanas centrs) ir publiskā un privātā sektora ekspertu un ieinteresēto pušu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt un atbalstīt valsts iestāžu, privātā sektora un Eiropas Savienības iestāžu pasākumus cīņā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) organizē Novērošanas centra sanāksmes, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 386/2012 (2012. gada 19. aprīlis) par tādu uzdevumu uzticēšanu EUIPO, kuri saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, tostarp par publiskā un privātā sektora pārstāvju sapulcēšanu Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrā. 

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Darģe
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļa
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.darge@lrpv.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.