Zīda ceļa dalībvalstis stiprina sadarbību intelektuālā īpašuma jomā 09.10.2018


Lai veicinātu sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā “Viena josla, viens ceļš” jeb Zīda ceļa iniciatīvas ietvaros (OBOR), 2018. gada 28. un 29. augustā, Ķīnas galvaspilsētā Pekinā augsta līmeņa konferencē tikās intelektuālā īpašuma iestāžu vadītāji no 56 dalībvalstīm. Latviju pārstāvēja Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis.

Konferenci atklāja ar Ķīnas Tautas Republikas prezidenta Sji Dzjiņpina (Xi Jinping) vēstulē veltīto uzrunu. Ķīnas Nacionālās intelektuālā īpašuma pārvaldes (bijušās Ķīnas Tautas Republikas Intelektuālā īpašuma valsts iestādes) komisārs Šen Čang Ju (Shen Changyu) svinīgajā runā sniedza vairākus priekšlikumus sadarbības stiprināšanai intelektuālā īpašuma jomā, kas paredz veicināt dialogu starp OBOR iniciatīvas dalībvalstīm augstākā līmenī – tādējādi attīstot gan intelektuālā īpašuma infrastruktūru, gan arī intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības mehānismu kopumā.

Konferences laikā tika apspriestas jaunākās tendences intelektuālā īpašuma pārvaldībā un attīstībā, tika izskatīti intelektuālā īpašuma komercializācijas jautājumi, kā arī tika diskutēts par iespējām stiprināt valstu praktisko sadarbību. Konferences plenārsēdē OBOR dalībvalstis dalījās savā pieredzē intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā.  Patentu valdes direktors S.Laganovskis konferences diskusiju panelī “Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības stiprināšana un valsts īpašo intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības modeļi” sniedza ieskatu par veiktajiem pasākumiem intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas stiprināšanai Latvijā, īpaši uzsverot Patentu valdes darbu rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.

Savas uzstāšanās laikā Patentu valdes direktors uzsvēra arvien pieaugošu preču zīmju un dizainparaugu e-pieteikumu sistēmas izmantojamību, par ko liecina aizvien pieaugošs tiešsaistes pieteikumu skaits. Pērn 62% no kopējā preču zīmju pieteikumu skaita tika iesniegti tiešsaistē, savukārt reģistrācijas atjaunošanai – 40%. Dizainparaugu aizsardzības jomā 75% pieteikumu tika iesniegti tiešsaistē un atjaunošanai – 53%. Tāpat savas uzstāšanās laikā S.Laganovskis informēja par ISO 9001:2015 standarta ieviešanu Patentu valdē, kas nākotnē ievērojami uzlabos iestādes iekšējās pārvaldības procesus – sākot ar rūpnieciskā īpašuma objektu tiesību reģistrāciju, beidzot ar pēcreģistrācijas procedūrām. Panelī tika prezentēti arī sabiedrības informēšanas pasākumi, kā, piemēram, pērn īstenotā kampaņa cīņai pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem “Viltotā realitāte”.

Tikšanās beigās tika iezīmēti turpmākās sadarbības virzieni un veidi:

  • Vienotas, publiski pieejamas tīmekļvietnes izveide informācijas apmaiņai.
  • Informācijas apmaiņa par intelektuālā īpašuma tiesību aktiem, tādējādi nolūkā veicināt OBOR valstīs savstarpēju sadarbību un uzticēšanos intelektuālā īpašuma jomā.
  • Pētniecības rezultātu un pieredzes apmaiņas pasākumu īstenošana nolūkā veicināt izpratni par intelektuālo īpašumu OBOR valstīs.
  • OBOR valstu intelektuālā īpašuma iestāžu un to darbinieku profesionālās kompetences stiprināšana.
  • Salīdzinošu pētījumu veikšana par OBOR valstu praksi patentu, preču zīmju un rūpnieciskā dizaina pieteikumu ekspertīzē.
  • Datu apmaiņa patentu, preču zīmju un dizainparaugu jomās.

Iesaistītās puses apņēmās turpināt ciešu, konsekventu un abpusēji izdevīgu sadarbību intelektuālā īpašuma jomā, uzlabot saziņu un koordināciju starp intelektuālā īpašuma iestādēm – kas nākotnē labvēlīgi ietekmēs dalībvalstu ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī veicinās savstarpējo sakaru uzlabošanos.

Kopš OBOR iniciatīvas uzsākšanas 2013. gadā, Ķīnas patentu pieteikumu skaits pagājušajā gadā ir audzis par 16 %, un sasniedza 5608 pieteikumus OBOR valstīs. Pieteicēji no OBOR valstīm SIPO pieteica 4319 patentu pieteikumus – kas ir par 16,8 % vairāk nekā pērn.

Iniciatīva “Viena josla, viens ceļš” (OBOR) ir Ķīnas Tautas Republikas valdības rosinātu ekonomisku un politisku pasākumu kopums, kas veidots, lai veicinātu labvēlīgu attieksmi pret Ķīnas tirdzniecību visā Eirāzijā. Atbalstot Ķīnas, kā arī šai ceļā esošo valstu un reģiona attīstības vajadzības kopumā, kalpo kopīgām iesaistīto pušu interesēm un piedāvā atbildi mūslaiku aicinājumam uz reģionālo un globālo sadarbību vairākās jomās, tai skaitā arī intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Kopumā šajā iniciatīvā piedalās 80 dalībvalstis.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.