Aicina pieteikties konkursam uz tiesu izpildītāja amatu 26.11.2004


Līdz 2004. gada 1. decembrim Tieslietu ministrija aicina pieteikties konkursam uz zvērināta tiesu izpildītāja amatu.

Pie eksāmena var tikt pielaistas personas, kas atbilst Tiesu izpildītāju likuma 12. panta pirmajiem četriem punktiem, proti, personas, kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi, prot valsts valodu augstākajā līmenī, sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu, kā arī pēc akreditētas studiju programmas apguves ieguvušas otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, vai ieguvušas maģistra grādu tiesību zinātnē.

Tieslietu ministrei Vinetai Muižniecei adresētajam iesniegumam par atļauju kārtot eksāmenu pievienojami dokumenti, kas apliecina personas pilsonību, valsts valodas prasmi, vecumu, izglītību un eksāmena naudas iemaksu.

Eksāmens notiks 2004.gada 10. decembrī, Abrenes ielā 3.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums veikt amata darbības, lai izpildītu šādus tiesas un citu institūciju vai amatpersonu lēmumus par piedziņu, prasības nodrošinājumu, par telpu atbrīvošanu (izlikšanu), par ievešanu valdījumā, par noteiktu priekšmetu izņemšanu parādniekam un nodošanu piedzinējam. Amata pienākumos ietilpst arī citu izpildu dokumentā noteiktu darbību veikšana par saistību piespiedu izpildi, par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma labprātīgai pārdošanai izsolē tiesas ceļā, kā arī par mantas konfiskāciju.

Zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums veikt tiesas dotus uzdevumus, kas saistīti ar tiesas nolēmumu izpildi, un arī citas likumos noteiktās darbības.

Saskaņā ar likumu, zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus, fiksē faktus, veic mantas aprakstīšanu kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā, rīko publiskās izsoles.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.