Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 16.05.2017


Programma:

"Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma

Tēma:

"Naida runas tiešsaistē uzraudzība, novēršana un apkarošana"

Konkursa sludinājuma Nr.

REC-RRAC-ONLINE-AG-2017

Izsludināšanas datums:

2017. gada 27. aprīlis

Iesniegšanas termiņš:

2017. gada 29. jūnijs 17.00 (CET)

Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:

1 500 000 EUR

Projekta minimālā summa:

75 000 EUR

Līdzfinansējuma likme

80%    

"Naida runas tiešsaistē uzraudzība, novēršana un apkarošana"

Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2017.html

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

 

1. Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus cīņai ar naida runu tiešsaistē, tai skaitā naida runas uzraudzībai, izpratnei, novēršanai un apkarošanai.

Atbalstāmie projekti:

 • Naida runas izpratne un apkarošana tiešsaistes sociālajās platformās/IT uzņēmumos;
 • Pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšana par naida runu tiešsaistē;
 • Tiešsaistes naratīvu (narrative) izstrāde un interneta lietotāju kritiskās domāšanas attīstīšana;
 • Tiešsaistes naida runas pret žurnālistiem risināšana, datu apkopošana un analīze.

2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes

 • Pētījumi, kuros analizēts rasisms un ksenofobiska naida runa;
 • Web rīku izstrāde;
 • Izpratnes sekmēšana, informācijas sniegšana;
 • Savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa;
 • Kapacitātes celšana un apmācības.

NB!

 • Projekti var būt nacionāla mēroga vai starptautiski. Nepieciešama vismaz divu organizāciju (iesniedzējs un partneris) dalība. Īpaši atbalstāmi ir projekti, kuros iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts.
 • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 • Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande.

* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.