Par Ministru kabineta pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā izvirzīta Esmeralda Balode 29.10.2004


Piektdien, 29. oktobrī, Rīgā par Ministru kabineta pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā atlases komisija izvirzījusi Eiropas tiesību maģistri Esmeraldu Balodi. Kandidatūra vēl jāapstiprina Ministru kabinetam.

Esmeralda Balode ir beigusi pēc Latvijas valdības priekšlikuma Kopenhāgenas Biznesa Augstskolas un Rīgas Juridiskās augstskolas kopīgi veidoto Eiropas Savienības tiesību maģistra programmu, lai sagatavotu Eiropas Savienības tiesību speciālistus darbam valsts pārvaldē. Programmas ietvaros praktizējusies Zviedrijas Karalistes Ārlietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas nodaļā.

Šobrīd strādā Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu tiesas nodaļā par vadītājas vietnieci. Iepriekš strādājusi arī Tieslietu ministrijas Eiropas lietu koordinācijas departamentā un Eiropas Savienības tiesību departamentā, Valsts kancelejā un Eiropas integrācijas birojā.

Pretendente ir līdzautore 2003.gadā Tiesu nama aģentūras izdotajai grāmatai “Pievienošanās Eiropas Savienības līgumam komentāri” un veikusi vairākus pētījumus par Eiropas Savienības aktualitātēm.

Konkurss notika divās kārtās. Pirmajā kārtā atlases komisija izvērtēja septiņu pretendentu pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus un pieņēma lēmumu nākamajā kārtā izvirzīt divus kandidātus. Otrajā kārtā pretendenti tika aicināti uz pārrunām.


Konkursā vērtēja pretendentu zināšanas Eiropas Savienības tiesību jomā, izpratni par Eiropas Kopienu Tiesas darbu, prasmi formulēt viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasmi strādāt komandā, izpratni par tiesas darbu, pieredzi tieslietu sektorā, kā arī angļu un/vai franču valodas zināšanas.

Atlases komisijas sastāvs: priekšsēdētājs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis, locekļi – Finanšu ministrijas valsts sekretāre Valentīna Andrejeva, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Māris Riekstiņš un Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Elita Ektermane.

Ministru kabineta pārstāvja Eiropas Kopienu Tiesā amata pienākumos ietilpst Latvijas Republikas pārstāvēšana Eiropas Kopienu Tiesā, ziņojuma sagatavošana Ministru kabinetam, ja Eiropas Kopienu Tiesā iesniegta prasība pret Latvijas Republiku, reizi gadā jāsniedz Ministru kabinetam pārskats par savu darbu, pēc pieprasījuma pārskatus jāiesniedz arī Valsts prezidentam un Saeimai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.