Pārrunā sadarbību ar Nīderlandi tiesu ekspertīžu jomā 26.11.2004


Ceturtdien, 25. novembrī, Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojās Nīderlandes Tieslietu ministrijas Starptautisko lietu un imigrācijas ģenerāldirektorāta eksperts Baltijas valstu lietās Riks Remeins, lai ar Tieslietu ministrijas speciālistiem pārrunātu abu valstu sadarbību tiesu ekspertīžu kvalitātes uzlabošanā.

Aptuveni 1,5 stundu ilgajā vizītē eksperts aplūkoja biroja telpas, iepazinās ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja veiktajiem ekspertīžu veidiem, kā dokumentu izpēte, rokrakstu analīze, pirkstu pēdu analīze, dažāda veida ķīmiskās ekspertīzes.

Tikšanās laikā eksperts pārliecinājās, ka jaunajā datortehnikā jau ieguldīts paredzētais Latvijas puses līdzfinansējums, kā arī informēja Valsts ekspertīžu biroja vadītāju Mairu Čentoricku par to, ka Nīderlandes puses finansējums ekspertīžu biroja modernizācijā, un proti, jaunas datorprogrammatūras iegādei, tiks saņemts 2005. gada janvārī.

Par Nīderlandes finansējumu ekspertīžu birojam tiks iegādāta programma attēlu apstrādei “Image Pro”, kā arī autotehnisko ekspertīžu veikšanai nepieciešamās programmas “PC Trash” jaunākā versija. Čentoricka norāda, ka tā būs nozīmīga sistēmas modernizācija, jo līdz šim autotehnisko ekspertīžu veikšanai izmantota novecojusi programmatūra.

Latvijas – Nīderlandes Saprašanās memoranda ietvaros Nīderlandes Tieslietu ministrija uzņēmusies ieguldīt 5000 EUR programmatūras iegādei, ar vēl 5000 EUR projektā datorsistēmas modernizācijā jāpiedalās arī Latvijas pusei, kas šos līdzekļus jau ieguldījusi jaunas datortehnikas iepirkšanai.

Tā kā patlaban noslēgumam tuvojas pašreizējie Latvijas un Nīderlandes tieslietu un iekšlietu sistēmas 10 gadu sadarbības projekti, tikšanās laikā abas puses pārrunāja iespējas jauna veida sadarbībai, iespējams, tas varētu notikt tieslietu sistēmas ekspertu apmācības jomā. Tika pārrunāta arī iespēja rakstīt kopīgus projektus, iesniedzot pieteikumus ES Phare “Twinning light” vai “Transition Facility” programmās.

Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Nīderlandes Tieslietu ministrijas struktūru sadarbība ilgst jau desmit gadu, šajā laikā Nīderlandes puse regulāri nodrošinājusi būtisku palīdzību ekspertu kvalifikācijas celšanā – aptuveni 70% ekspertīžu biroja ekspertu paaugstinājuši prasmes Nīderlandes tiesu ekspertīžu institūtā. Kvalifikāciju un pieredzi Nīderlandē “Saprašanās” memoranda ietvaros guvuši arī Latvijas Policijas akadēmijas audzēkņi un tiesu medicīnas eksperti.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.