Pasniegtas zelta un sudraba spalvas 15 tieslietu sektora darbiniekiem 17.11.2004


Šodien, 17.novembrī, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā Tieslietu ministrijas (TM) apbalvojumus - “zelta” un “sudraba” spalvaskātus un Atzinības rakstus saņēma 15 TM un padotības iestāžu darbinieki.

Pirmās pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu saņēma Mārtiņš Bičevskis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs – par ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, Jānis Endziņš, Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs - par ieguldījumu Uzņēmumu reģistra attīstībā, Anita Zikmane, Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas nodaļas vadītāja – par radošu, iniciatīvas bagātu un atbildīgu darbu Tieslietu ministrijā, Irēna Afanasjeva, Patentu tehniskās bibliotēkas galvenā bibliotekāre – par ilggadēju, godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, Janīna Vēbere, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja – par ilggadēju, godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu.

Otrās pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu saņēma Dagnija Palčevska, Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta direktores vietniece – par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu; Kristīne Jarinovska, Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta direktore – par nozīmīgu, radošu darbu un iniciatīvu līdzdalībai tieslietu sistēmas attīstībā; Andris Munda, Tieslietu ministrijas Plānu un finanšu departamenta Budžeta plānošanas nodaļas vadītājs – par precīzu ekonomisko un finanšu jautājumu plānošanu un pārraudzību; Signe Jantone, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra padomniece – par ieguldījumu informācijas tehnoloģiju ieviešanā Uzņēmumu reģistrā; Jānis Ancītis, Patentu valdes direktora padomnieks – par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu. “Sudraba” spalvu saņēma arī Denēza Bērziņa, Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrācijas nodaļas vadītāja – valsts notāre – par ieguldījumu Komercķīlu reģistrācijas sistēmas izveidē un attīstībā; Viktors Voroņins, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietuma priekšnieka vietnieks - par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu; Andris Vētra – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Juridiskās daļas priekšnieks – par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu; Skaidrīte Ozola, Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta vecākā eksperte – par ilggadēju, kvalitatīvu darbu Valsts tiesu ekspertīžu birojā; Erna Jākobsone, Valsts zemes dienesta Informācijas galvenās pārvaldes projektu analītiķe – par ieguldījumu zemes reformas īstenošanā Latvijā.

Anita ZikmaneĪpaši izgatavotās rakstāmspalvas zelta un sudraba krāsā ar iegravētu uzrakstu “Tieslietu ministrija” darbiniekiem pasniedza tieslietu ministre Vineta Muižniece.

Svinīgajā uzrunā ministre norādīja, ka spalva, kas simbolizē gudrību, izlēmību un drosmi, tiek piešķirta darbiniekiem, kas ne tikai izpildījuši savus pienākumus, bet izdarījuši nedaudz vairāk, pieejot darbam ar profesionalitāti, atbildību, kreativitāti. Ministre arī pauda cerību, ka nākamgad zelta un sudraba balvu īpašnieku būs vairāk.

Rakstāmspalva izvēlēta arī par Tieslietu ministrijas simbolu. Tradicionāli šī iestāde saistās ar Temīdu, tomēr Temīda drīzāk simbolizē tiesu sistēmu, bet TM pārziņā ir daudz iestāžu un funkciju, kas nav tieši saistītas ar tiesu darbu.

TM valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis, skaidrojot, kādēļ apbalvojumam izvēlēta tieši spalva, norādīja, ka lielākā daļa TM un padotības iestādēs strādājošo ir juristi, un jurista darba veikšanai nepieciešamas tās pašas īpašības, kas rakstnieka darbam – radošs gars, interpretēšanas spējas, kā arī spēja labi rakstīt, lai spētu piefiksēt radošās domas.

Ceremonijā viesojās arī Rakstniecības, Teātra un Mūzikas muzeja literatūras vēstures krājuma glabātāja Sarmīte Līdaka, kas pastāstīja par rakstāmspalvu, sākotnējo izgatavošanas procesu, kā arī par zelta spalvu kalšanu, kas aizsākusies Lielbritānijā. Apbalvojumu saņēmēji un apsveicēji varēja aplūkot arī nelielu muzeja izbraukuma izstādi, kur bija apskatāma rakstnieces Annas Brigaderes dienasgrāmata, kā arī tintnīca un spalva, ar kuru tā sarakstīta, Matīsa un Reiņa Kaudzīšu un Raiņa rakstāmspalva un “Mērnieku laiku” melnraksts, kā arī Raiņa rakstāmrīkus un rakstu darbus.

 Ar šo ceremoniju iecerēts aizsākt tradīciju ik gadus apbalvot TM labākos darbiniekus, šogad apstiprināta arī kārtība, kādā tiek piešķirti apbalvojumi, kā darbojas TM Apbalvošanas padome un kā iesniedzami un izskatāmi ierosinājumi par TM apbalvojumiem. Līdz šim TM darbinieki tika apbalvoti ar III pakāpju atzinības rakstiem, taču tas nenotika sistemātiski.

Ierosinājumus par TM apbalvojuma piešķiršanu Apbalvošanas padomei var iesniegt ministra biroja vadītājs – ministra padomnieks, valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieki, departamentu direktori, patstāvīgo nodaļu vadītāji, kā arī padotībā esošo iestāžu vadītāji.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.