Plānots uzlabot Valsts zemes dienesta darbību un izstrādāt zemes politiku valstī 01.12.2004


Otrdien, 30. novembrī, Ministru Kabinets akceptējis Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par zemes politikas īstenošanas institucionālā mehānisma ieviešanu un Valsts zemes dienesta reorganizāciju”, kas konceptuāli paredz Valsts zemes dienesta (VZD) darbības sakārtošanu un vienotas zemes politikas izstrādi valstī.

Valsts zemes dienesta darbību un zemes politiku valstī regulējošo jautājumu risināšana ir ieilgusi un pēdējo gadu laikā nav bijusi rezultatīva, kam ir virkne institucionālu, administratīvu un politisku iemeslu. “Pašreizējā situācijā nepieciešama konstruktīva pieeja zemes politikas un VZD attīstībai 2004. un 2005.gadā, TM piedāvā konkrētus risinājumus situācijas uzlabošanā”, rakstīts ziņojumā.

Vienotas zemes politikas izstrādei 2003.gada 7.augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.498 tika izveidota Valsts zemes politikas koordinācijas padome, kuras galvenais uzdevums bija izstrādāt vienotas zemes politikas pamatnostādnes, tomēr arī šīs padomes darbība līdz šim nav bijusi sekmīga.

Līdz ar to Tieslietu ministrija (TM) ieteikusi ne vēlāk kā līdz 2005.gada beigām izstrādāt Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepciju un atbilstoši Ministru kabineta akceptētajam risinājumam veikt Valsts zemes dienesta reorganizāciju, izstrādāt un pieņemt zemes un tās izmantošanas kārtību reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī izstrādāt un pieņemt politikas dokumentu “Valsts zemes politikas pamatnostādnes”.

TM ziņojumā piedāvā identificēto problēmu risināšanai sagatavot un noteiktā kārtībā Ministru kabinetā līdz 2004.gada 30.decembrim iesniegt vairākus jaunus likumprojektus un esošo likumu grozījumus šīs sfēras sakārtošanai.

Saskaņā ar TM piedāvāto grafiku, TM sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā sekojošus likumprojektus: līdz 2004.gada 30.decembrim likumprojektu „Grozījumi „Likumā par valsts zemes dienestu”, līdz 2004.gada 30.decembrim Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts zemes dienesta nolikums”, līdz 2004.gada 30.decembrim Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts zemes politikas koordinācijas padomes nolikums”, līdz 2004.gada 30.decembrim likumprojektu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, līdz 2005.gada 1.martam likumprojektu „Zemes ierīcības likums”, līdz 2005.gada 15.martam likumprojektu „Ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeoinformācijas sistēmu likums”, līdz 2005.gada 1.jūnijam Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepciju, līdz 2005.gada 1.jūnijam politikas dokumentu “Valsts zemes politikas pamatnostādnes”.

2006.gada 1.janvārī, atbilstoši Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepcijai, tiks pabeigta Valsts zemes dienesta reorganizācija.

TM iesaka arī vairākus grozījumus Ministru kabineta protokollēmumos, kuros noteikta virkne uzdevumu zemes politikas jomā, pamatojot to ar nepieciešamību pēc lietderīgas cilvēkresursu izmantošanas un efektīvas darba nodrošināšanas šī jautājuma konstruktīvai un sistēmiskai risināšanai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.