Tieslietu ministrs sveic Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti simtgades jubilejā 17.10.2019


Trešdien, 16. oktobrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalījās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgades svinību ceremonijā.

Savā uzrunā, sveicot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsvēra Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes seno un tradīcijām bagāto vēsturi, atgādinot, ka tieši Juridiskās fakultātes mācībspēki un absolventi ir Latvijas tiesību zinātnes un tiesību sistēmas pamatlicēji:“Juridiskā fakultāte izceļ akadēmisko zināšanu nozīmi jurista izglītībā, jo - kā vēsta romiešu juristu atziņas – zināt likumu nenozīmē zināt likumā rakstītos vārdus, bet gan zināt likuma mērķi un jēgu.”

Runājot par juristu profesionālo darbību, tieslietu ministrs atzīmēja, ka juristam ir jābūt ne tikai labai akadēmisko zināšanu bāzei, bet arī atbildīgam, drosmīgam, nelokāmam un tādam, kurš aizstāv taisnīgumu un patiesas vērtības.

Vienlaikus tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja Latvijas Universitātes veiksmīgo sadarbību ar Tieslietu ministriju: ''Ceru arī nākotnē aizvien vairāk nostiprināt sadarbību starp universitāti un Tieslietu ministriju, lai prakse nav un netiktu nošķirta no teorijas, bet, lai tās vienoti veido un sargā Latvijas tiesību sistēmas vērtības.''

Svētku ietvaros tieslietu ministrs un valsts sekretārs Raivis Kronbergs piedalījās arī monogrāfijas "Kriminālprocesa likuma komentāri" atklāšanā. Monogrāfija ir 14 autoru kopdarbs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesores Kristīnes Stradas – Rozenbergas zinātniskajā redakcijā.

Monogrāfija ir pirmais darbs, kur vienkopus ir aplūkoti visi jautājumi, kas saistīti ar Kriminālprocesa likuma vispārīgajiem noteikumiem. Tieslietu ministrs J.Bordāns un valsts sekretārs R.Kronbergs izteica pateicību K.Stradai – Rozenbergai, kura ir sniegusi lielu ieguldījumu kriminālprocesuālo tiesību attīstībai Latvijā gan kā pasniedzēja Latvijas Universitātē, gan sniedzot atbalstu Tieslietu ministrijas darba grupās, risinot kriminālprocesuālos jautājumus.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.