Cits


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 22. novembrim)

07.11.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"” izstrādes procesā (līdz 2018. gada 23. novembrim)

06.11.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojekta "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā"; likumprojekta "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""; likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"; likumprojekta "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību likumā", likumprojekta "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 12.novembrim)

29.10.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 7. novembrim)

25.10.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 7. novembrim)

25.10.2018

Tieslietu ministrijas darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gadā

15.10.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par iemaksas par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu apmēru, tās samaksas un atmaksas kārtību” izstrādes procesā (līdz 2018.gada 22.oktobrim )

08.10.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par personu īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību juridiskās palīdzības piešķiršanai un to izvērtēšanas kārtību” izstrādes procesā (līdz 2018.gada 22.oktobrim)

08.10.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu” izstrādes procesā (līdz 2018.gada 22.oktobrim)

08.10.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”” izstrādes procesā (līdz 2018.gada 22.oktobrim)

08.10.2018

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.