Cits


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu par finansējuma pārdali no 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" uz 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķi "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" izstrādes procesā (līdz 2020.gada 21.februārim)

07.02.2020

Eiropas Savienības Tiesas departaments

03.02.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru"" izstrādes procesā (līdz 2020.gada 7.februārim)

27.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 3. februārim)

21.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” un likumprojekta “Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” izstrādes procesā (līdz 2020.gada 29.janvārim)

14.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 27. janvārim)

13.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 20. janvārim)

07.01.2020

Mediācija

06.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespājām likumprojeka "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 13. decembrim)

10.12.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 13.decembrim)

10.12.2019

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.