Cits


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” un likumprojekta “Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” izstrādes procesā (līdz 2020.gada 29.janvārim)

14.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 27. janvārim)

13.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 20. janvārim)

07.01.2020

Mediācija

06.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespājām likumprojeka "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 13. decembrim)

10.12.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 13.decembrim)

10.12.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” izstrādes procesā (līdz 2019. gada 20. decembrim)

09.12.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts valodas centra nolikums"" (izstrādes procesā līdz 2019. gada 18. decembra).

04.12.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektu “Grozījumi Prokuratūras likumā” un “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 10. decembrim)

26.11.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta "Noteikumi par izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru no Uzturlīdzekļu garantiju fonda" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 27. novembrim)

20.11.2019

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.