Cits


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis”” izstrādes procesā (līdz 2019. gada 18.septembrim)

05.09.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 20. augustam)

02.08.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Karatiesu likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 13. augustam)

29.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 12. augustam)

29.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā izstrādes procesā (līdz 2019.gada 6.augustam)

23.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 4. augustam)

19.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"" (līdz 2019. gada 29. jūlijam)

16.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām Informatīvā ziņojuma "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 29.jūlijam)

15.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" (līdz 2019. gada 26. jūlijam)

12.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” izstrādes procesā (līdz 2019. gada 19. jūlijam)

05.07.2019

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.