Cits


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr.770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 28. janvārim)

14.01.2019

Jauns regulējums kooperatīvajām sabiedrībām

10.01.2019

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019-2021) (11.1.1.0/18/TP/001)

02.01.2019

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021) (Nr. 10.1.2.0/18/TP/003)

02.01.2019

Pārkāpumi intelektuālā īpašuma tiesību jomā

02.01.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Latvijas centrālās iestādes, to funkciju sadalījums un kārtība, kādā tās īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija regulu (ES) Nr. 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 10. janvārim)

27.12.2018

Ziņojums “Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā”

18.12.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 17. decembrim)

03.12.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 14.decembrim)

30.11.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"" izstrādes procesā līdz 2018. gada 17. decembrim

30.11.2018

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.