Tiesiskās sadarbības departaments 02.07.2013


  • izstrādā valsts politiku un stratēģiju tiesu sistēmas, tiesu ekspertīzes un tiesu izpildītāju institūta jomā, kā arī koordinē šo politikas jomu īstenošanu (tajā skaitā Tiesu administrācijā un Valsts tiesu ekspertīžu birojā);
  • atbilstoši departamenta kompetencei piedalās Tiesu administrācijas un Valsts tiesu ekspertīžu biroja stratēģijas izstrādē un budžeta pieprasījuma plānošanā;
  • izstrādā tiesību aktu, nacionālo pozīciju, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektus tiesu sistēmas, tiesu ekspertīzes un tiesu izpildītāju institūta jomā;
  • sagatavo priekšlikumus atzinumiem par ministrijas, padotības iestāžu un citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektiem tiesu sistēmas, tiesu ekspertīzes un tiesu izpildītāju institūta jomā.
  • sadarbībā ar Tiesu administrāciju nodrošina tiesu iestāžu darbības analīzi un plānošanu;
  • nodrošina apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu organizatoriskās vadības uzraudzību un kontroli;
  • nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu zīmogu un šo tiesu tiesnešu parakstu autentiskuma apliecināšanu;
  • īsteno tiesisko sadarbību tiesu sistēmas jomā un starptautiskās tiesiskās palīdzības organizēšanā;
  • nodrošina dalību un īsteno nepieciešamos pasākumus Eiropas tiesiskās sadarbības sistēmās un starptautiskajās institūcijās tiesiskās sadarbības jomā atbilstoši ministrijas kompetencei.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.