Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta „Pamatnostādnes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam” izstrādes procesā 15.05.2015


1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokuments.

2.

Dokumenta nosaukums

Pamatnostādnes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam (turpmāk – Resocializācijas pamatnostādnes).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzītie un bijušie ieslodzītie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pamatnostādnes izstrādātas, izpildot Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 147. uzdevumu – „Pabeigsim tiesāto personu elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu un turpināsim bijušo ieslodzīto resocializācijas politikas izstrādi, tostarp izveidojot valsts atbalsta sistēmu, lai integrētu šīs personas darba tirgū”.

Tāpat pamatnostādnes izstrādātas, lai nodrošinātu ex – ante nosacījumu izpildi un Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” (apstiprināta Ministru kabinetā 2014. gada 2. septembrī (prot.Nr.46, 40.§)) specifiskā atbalsta mērķu Nr. 9.1.2. un Nr. 9.1.3. plānotā finansējuma apguvi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Resocializācijas pamatnostādnes plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015. gada 5. maijā.

7.

Dokumenti

Skat. pievienotos failus

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību politikas plānošanas dokumenta izstrādi  un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, Resocializācijas pamatnostādnes saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. punktu ievietotas Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Resocialziācijas pamatnostādņu izstrādē, sniedzot rakstisku viedokli līdz 2015.gada 12.maijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā Resocializācijas pamatnostādņu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 12.maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Vita.Studente@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046131, Olga.Zeile@tm.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.