Cits


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība kādā iegūstama, apstrādājama un glabājama informācija par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem, kā arī tās saturu un apjomu" iztrādes procesā (līdz 2017. gada 31. oktobrim)

10.10.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"" (līdz 2017. gada 24. oktobrim)

09.10.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" izstrādes procesā (līdz 2017. gada 4. oktobrim)

19.09.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (līdz 2017. gada 28. septembrim)

14.09.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Personas datu apstrādes likums" izstrādes procesā (līdz 2017. gada 27. septembrim)

13.09.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Personu datu apstrādes tiesībaizsardzības iestādēs likums" izstrādes procesā (līdz 2017. gada 27. septembrim)

12.09.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums"" izstrāde procesā (līdz 2017. gada 28. augustam)

14.08.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācijas izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu" izstrādes procesā (līdz 24. augustam)

10.08.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju"" izstrādes procesā (līdz 24. augustam)

09.08.2017

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra regula (EK) Nr.1896/2006 ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru jeb Eiropas maksājuma rīkojumu

27.07.2017

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.