Cits


Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta "Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību no 2018.gada līdz 2021.gadam" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 6. augustam)

24.07.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 10. augustam)

20.07.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Administratīvo sodu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas jomā likums " izstrādes procesā (līdz 2018. gada 17. jūlijam)

03.07.2018

Mīti un patiesība: Vispārīgā datu aizsardzības regula

20.06.2018 Mīti un patiesība: Vispārīgā datu aizsardzības regula

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Krimnāllikumā" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 2. jūlijam)

18.06.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērināta notāra palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu" izstrādes procesā līdz (līdz 2018. gada 27. jūnijam)

18.06.2018

Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas starpresoru vienošanās par sadarbību projektā "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls"

14.06.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma projektam "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā" izstrādes procesā līdz (līdz 2018. gada 25. jūnijam)

11.06.2018

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Adresācijas noteikumi" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 25. jūnijam)

11.06.2018

Iesniegumu veidlapas

30.05.2018

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.