Pirmslaulību mācību programma 26.10.2016


2015.gadā veiksmīgi noslēdzies pirmslaulību mācību programmas pilotprojekts,  kura laikā izstrādāts programmas saturs, kā arī pieci pāri veiksmīgi apmeklējuši apmācības. Pašas programmas galvenais mērķis ir nodrošināt topošajām ģimenēm iespēju iegūt zināšanas un veidot izpratni par laulības tiesiskajiem, psiholoģiskajiem, ētiskajiem, sadzīves aspektiem.

Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2014.gadam ietvaros Labklājības ministrija īstenoja iepirkumu procedūru pirmslaulību apmācības programmas izstrādei personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļās.

Labklājības ministrija un Tieslietu ministrija, izvērtējot pretendentu piedāvājumu atbilstoši izvirzītajām prasībām un iesniegto cenu (70% piedāvājuma apraksts un 30% piedāvājuma cena), konstatēja, ka lielāko punktu summu ieguva Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (ZRKAC).

Izpildītāja (ZRKAC) uzdevums līguma ietvaros bija: 1) izstrādāt pirmslaulību apmācības programmu; 2) īstenot izstrādātās apmācību programmas aprobāciju un iesniegt pasūtītājam ziņojumu par tās rezultātiem, kā arī iespējamiem precizējumiem programmā; 3) īstenot pašvaldības speciālistu (dzimtsarakstu nodaļu darbinieku) apmācības.

Tieslietu ministrija galvenokārt sniedza atbalstu moduļa "Laulības tiesiskie aspekti" izstrādē.

Plānots, ka pāri uz šīm mācībām varēs doties brīvprātīgi, proti, nav plānots, ka tās būs obligāti apmeklējamas. Paredzēts, ka apmācības būs 24 stundu apjomā, kas sadalītas pa četrām tēmām jeb moduļiem – finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti, vecāku pienākumi un atbildība.

Lai gan programma paredzēta pāriem, kuri ir nolēmuši reģistrēt attiecības dzimtsarakstu nodaļā un jau ir iesnieguši iesniegumu par laulības noslēgšanu, tomēr to var apgūt jebkurš interesents.

Mācību programmā ir apkopotas primāri nepieciešamās zināšanas, kā arī sniegta informācija, kur iespējams vērsties, ja nepieciešama palīdzība vai pāris vēlas iegūt papildus zināšanas. Programmā pie katras tēmas ir iekļauts arī izmantotās literatūras saraksts, kas personām ļauj papildus iegūt informāciju.

Pievienotie dokumenti


Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.