Skaidrojums 14.05.2015. 14.05.2015


Saeima  ir pieņēmusi lēmumu, kas paredz no 2015.gada 1.jūlija piemērot valsts amatpersonas statusu maksātnespējas procesa administratoriem. Tādējādi likumdevējs ir izšķīries, ka ir pienācis laiks uz administratoriem attiecināt valsts amatpersonām noteiktos labumu gūšanas ierobežojumus, t.sk., ienākumu gūšanu no ārzonas uzņēmumiem, kā arī paredzēt pienākumu iesniegt valsts amatpersonas deklarāciju. Minētais darīts nolūka nodrošināt, ka administrators maksātnespējas procesā nav personiski vai materiāli ieinteresēts.

Tieslietu ministrija savlaicīgi ir rosinājusi darbu Saeimas atbildīgajā komisijā pie precizējumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nolūkā nodrošināt adekvātu valsts amatpersonas statusa piemērošanu administratoriem no 2015.gada 1.jūlija atbilstoši Saeimas jau pieņemtajam lēmumam. TM paredzējusi leģitīmus izņēmumus valsts amatpersonu pienākumu izpildē attiecībā uz administratoriem, kuri vienlaikus ir arī zvērināti advokāti, kā arī, atšķirībā no citām valsts amatpersonām, TM nav paredzējusi speciālus amatu savienošanas ierobežojumus administratoriem. TM uzsver, ka arī bez precizējumu izdarīšanas likumā, valsts amatpersonas statusa attiecināšanai uz administratoriem jāstājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā, kā to jau iepriekš noteicis likumdevējs.

Semināra „Administrators – valsts amatpersona” video ieraksts

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.