Izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas tiesnešu sastāvā 28.06.2006


2006. gada 22. jūnijā starpvaldību pārstāvju konferencē Briselē Pernillas Lindas (Pernilla Lindh) vietā no zvēresta nodošana brīža līdz atlikušajam pilnvaru termiņa laikam līdz 2007. gada 31. augustam apstiprināja Nīlu Vālu (Nils Wahl).

Iepriekš jau tika minēts (skatīt Izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu sastāvā un Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas tiesnešu izvirzīšana), ka P. Linda, kas līdz šim bija Pirmās instances tiesas tiesneses amatā, no 2006. gada 7. oktobra pildīs Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša amata pienākumus.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.