Vakances 26.04.2017


Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS DEPARTAMENTA

JURISTA ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e),

 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā,

 • zināšanas Starptautiskajās Publiskajās un Privātajās tiesībās,

 • zināšanas Eiropas Savienības tiesībās,

 • zināšanas starptautiskās tiesiskās sadarbības civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā,

 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu,

 • labas angļu un krievu valodas zināšanas,

 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli,

 • analītiskās spējas un iniciatīva.

Veicamie pienākumi:

 • izvērtēt Latvijas Republikas un ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumus un nodrošināt to virzību;

 • sagatavot vēstuļu un atbildes personu iesniegumiem projektus par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

 • piedalīties darba grupās par normatīvo aktu izstrādi, kas saistīti ar tiesisko sadarbību;

 • piedalīties nacionāla un starptautiska līmeņa darba grupās un sanāksmēs par starptautiskās tiesiskās sadarbības jautājumiem;

 • koordinēt, izvērtēt un pieņemt lēmumus par pieprasījumu virzību, kas iesniegti ministrijā saskaņā ar Hāgas 1980. gada 25. oktobra konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, Hāgas 1996. gada 19. oktobra konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem, kā arī Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu piemērošanu un īstenošanu;

 • organizēt starptautisko sadarbību bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības jomā;

 • piedalīties un īstenot nepieciešamos pasākumus Eiropas tiesiskās sadarbības sistēmās, Eiropas Savienības institūcijās un citās starptautiskajās organizācijās starptautiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši ministrijas kompetencei.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: 67036822, 67036731

_________________________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

CIVILTIESĪBU DEPARTAMENTA

KOMERCTIESĪBU NODAĻAS

JURISTA ierēdņa amatu

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e),

 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā,

 • zināšanas komerctiesībās un Eiropas Savienības tiesību jomā,

 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu,

 • labas angļu valodas zināšanas,

 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli,

 • analītiskās spējas un iniciatīva,

  • vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes uzbūves un darbības pamatprincipiem.

Veicamie pienākumi:

 • tiesību politikas veidošana komerctiesību jomā,

 • tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu izstrāde un to virzības nodrošināšana Ministru kabinetā un Saeimā,

 • atzinumu sniegšana par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, attīstības plānošanas dokumentiem un informatīvo ziņojumu projektiem,

 • nacionālo pozīciju un instrukciju izstrāde un Latvijas pozīcijas pārstāvēšana Eiropas Savienības institūcijās,

 • atbilžu gatavošana uz valsts pārvaldes iestāžu vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: 67036822, 67036731

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.