Vakances 15.01.2018


Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

IEKŠĒJĀ AUDITA DEPARTAMENTA

IEKŠĒJĀ AUDITORA ierēdņa amatu (pieteikšanās līdz 29. janvārim)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
 • zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības pamatprincipiem un iekšējā audita veikšanu;
 • praktiskā pieredze revīzijās iekšējā auditā vai līdzīgās jomās;
 • prasme pārliecinoši argumentēt savu viedokli;
 • prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī
 • spēja analizēt liela apjoma informāciju un izdarīt secinājumus;
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlams valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts vai biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzīts iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošs sertifikāts;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, attīstītas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā.

Galvenie veicamie pienākumi:

 • veikt iekšējos sistēmu auditus saskaņā ar Tieslietu ministrijas Iekšējā audita departamenta auditu plānu kārtējam gadam, kā arī sniegt konsultācijas, lai sekmētu tieslietu sistēmas mērķu sasniegšanu;
 • sagatavot neatkarīgu un objektīvu vērtējumu par Tieslietu ministrijas vai Tieslietu ministrijas padotībā esošās iestādes iekšējās kontroles sistēmas darbību, tās kvalitāti, efektivitāti un atbilstību mērķiem, tajā skaitā sniedzot ieteikumus šīs sistēmas pilnveidošanai;
 • uzraudzīt apstiprināto iekšējā un ārējo auditu ieteikumu ieviešanu Tieslietu ministrijā vai Tieslietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 • piedalīties iekšējā audita sistēmas pilnveidošanā Tieslietu ministrijā un Tieslietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036998, 67036731

__________________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

NOZARU POLITIKAS DEPARTAMENTA

POLITIKAS IZSTRĀDES UN RELIĢIJAS LIETU NODAĻAS

JURISTA ierēdņa amatu (pieteikšanās līdz 29. janvārim)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e);
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā;
 • zināšanas konstitucionālo, administratīvo un cilvēktiesību jomā, intelektuālā īpašuma, Eiropas Savienības tiesību, kā arī publisko reģistru jomā (zināšanas datu aizsardzības, publisko reģistru, reliģisko lietu, nekustamā īpašuma valsts kadastra uzturēšanas, zemes reformas īstenošanas tiesību politikas jomā tiks uzskatīta par prioritāti);
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi un virzību.
 • angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office un interneta pārlūkprogrammas);
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem un spēja saskaņot atšķirīgus viedokļus;
 • spēja strādāt komandā, kā arī veikt patstāvīgi izpildāmus uzdevumus;
 • analītiskā domāšana un patstāvība.

Veicamie pienākumi:

 • izstrādāt tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektus,
 • piedalīties valsts politikas izstrādē un tās īstenošanas koordinēšanā;
 • sagatavot viedokli attiecībā  par ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un citu institūciju izstrādātiem projektiem nodaļas kompetences ietvaros;
 • sagatavot atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju un privātpersonu iesniegumiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos,
 • sadarbības ietvaros sniegt atbalstu un informāciju citām ministrijas struktūrvienībām, ministrijas padotībā esošajām iestādēm un citām valsts vai pašvaldību iestādēm par personas datu aizsardzības jautājumiem.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036722, 67036731

_____________________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

KRIMINĀLTIESĪBU DEPARTAMENTA

JURISTA ierēdņa amatu (pieteikšanās līdz 29. janvārim)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e);
 • zināšanas un izpratne krimināltiesību, kriminālprocesuālo tiesību, administratīvo pārkāpumu tiesību un citu publisko tiesību jomā, kā arī kriminālsodu sistēmas Eiropas Savienības tiesību jomā;
  • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu;
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā;
 • angļu valodas zināšanas;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • analītiskā domāšana un patstāvība.

Veicamie pienākumi:

 • tiesību aktu projektu, nacionālo pozīciju, instrukciju, nostāju, attīstības plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu izstrāde un to virzības nodrošināšana Ministru kabinetā un Saeimā;
 • atbilžu gatavošana uz valsts pārvaldes iestāžu vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036724, 67036731

 

 

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

PROJEKTU DEPARTAMENTA

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU NODAĻAS

VECĀKĀ REFERENTA

ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

 

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

·        atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

·        akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

·        zināšanas ārvalstu finanšu instrumentu projektu iesniegumu sagatavošanā un uzraudzībā

·        vēlamas zināšanas par tiesību aktu izstrādes un virzības procesu

·        angļu valodas zināšanas

·        iemaņas darbā ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī

·        labas plānošanas spējas, pozitīva attieksme, kā arī spēja strādāt ar liela apjoma informāciju

 

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: 67036722, 67036822

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.