Vakances 23.08.2017


 

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas pārstāvju apstiprināšanai uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializēto paneļu arbitru un ekspertu vietām (4 vakances). (Pieteikšanās līdz 2017. gada 20. septembrim)

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas dabas resursu un vides tiesību arbitra vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte vides tiesībās;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt vides tiesību arbitra pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs vai vides, vai dabaszinību zinātnēs;

5) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

6) ieguvusi labas zināšanas un profesionālo pieredzi darbā ar dabas zinātnes un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

7) zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;

8) dalība Apvienoto nāciju organizācijas vai Eiropas Komisijas u.c. organizācijās saistībā ar vides politikas jautājumiem tiks uzskatīta kā priekšrocība.

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas vides zinātnes eksperta vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte vides zinātnē;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt vides zinātnes eksperta arbitra pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību vides zinātnes vai dabaszinību zinātnēs;

5) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

6) labas zināšanas un profesionālā pieredze darbā ar dabas zinātnes un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

7) profesionālā pieredze klimata vai vides politikas jomā;

8) dalība Apvienoto nāciju organizācijas vai Eiropas Komisijas u.c. organizācijās saistībā ar vides politikas jautājumiem tiks uzskatīta kā priekšrocība.

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas kosmosa tiesību arbitra vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte kosmosa tiesībās vai kosmosa tehnoloģiju jautājumos;

2) ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt kosmosa tiesību arbitra pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs, vides zinātņu, ekonomikas vai enerģētikas specialitātē, kas papildināta ar vakancei atbilstošām speciālām studijām;

5) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

6) profesionālā pieredze kosmosa politikas jomā;

7) labas zināšanas par nacionālajām kosmosa programmām un Eiropas Kosmosa aģentūru.

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas zinātniskā un tehniskā eksperta kosmosa jautājumos vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte kosmosa tiesībās vai kosmosa tehnoloģiju jautājumos;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt zinātniskā un tehniskā eksperta kosmosa jautājumos pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību vides zinātņu, enerģētikas specialitātē, materiālzinātnes, satelīttehnoloģijas, elektronikas, kosmosa tehnoloģiju vai citās inženierzinātņu jomās;

5) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

6) profesionālā pieredze kosmosa zinātnes jomā;

7)vismaz divu gadu profesionālā pieredze kosmosa tehnoloģiju izstrādes vai piemērošanas jomā;

8) labas zināšanas par nacionālajām kosmosa programmām un Eiropas Kosmosa aģentūru.

Pieteikuma dokumenti – motivēts pieteikums latviešu valodā, dzīves apraksts latviešu un angļu vai franču valodā Eiropas CV formātā, akadēmisko publikāciju saraksts, ja šādas publikācijas ir, augstākās akadēmiskās vai otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot, – jāiesniedz 20 darbdienu laikā no sludinājuma publikācijas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Tieslietu ministrijas kancelejā (adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu (elektroniskais pasts: tm.kanceleja@tm.gov.lv). Tālrunis uzziņām: 67036912.

Iesniedzot dokumentus, pretendentam jānorāda adrese saziņai ar pretendentu, kā arī vēlams norādīt elektroniskā pasta adresi un kontakttālruņa numuru.

 

____________________________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

PROJEKTU DEPARTAMENTA

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU NODAĻAS

VECĀKĀ REFERENTA

ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

(pieteikšanās līdz 2017. gada 6. septembrim)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 

·        atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

·        akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

·        zināšanas ārvalstu finanšu instrumentu projektu iesniegumu sagatavošanā un uzraudzībā

·        vēlamas zināšanas par tiesību aktu izstrādes un virzības procesu

·        angļu valodas zināšanas

·        iemaņas darbā ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī

·        labas plānošanas spējas, pozitīva attieksme, kā arī spēja strādāt ar liela apjoma informāciju

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: 67036722, 67036822

_________________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu

 

LATVIJAS EKSPERTU IZVIRZĪŠANAI

 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRAS

VALDES LOCEKĻA UN VIŅA AIZSTĀJĒJA amatam

 

Pieteikšanās 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža (sludinājums publicēts 2017. gada 26. jūlijā).

 

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas ekspertu izvirzīšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē (turpmāk – Aģentūra) – valdes locekli un viņa aizstājēju.

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst Padomes 2007. gada 15. februāra Regulas (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (turpmāk – Regula), 12. panta 1. punktā noteiktajām prasībām, t.i., tai ir jābūt neatkarīgai personai, kura ir augsta līmeņa darbinieks un ar pieredzi valsts līmeņa cilvēktiesību iestādē vai kādā citā valsts vai privātā sektora organizācijā, ar zināšanām pamattiesību jomā.

 

Konkursa pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:

1) labas zināšanas pamattiesību, īpaši cilvēktiesību jomā,

2) profesionālā pieredze jomās, kurās darbojas Aģentūra, saskaņā ar 5. panta 3. punktu,

3) izpratne par Aģentūras darbu,

4) izpratne par situāciju Latvijā pamattiesību jomā,

5) prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli,

6) labas angļu vai franču valodas zināšanas.

 

Konkursa pretendentiem 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 (ar norādi – konkursa atlases komisijai), šādi dokumenti: personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums, dzīvesgājums (Curriculum vitae) latviešu un angļu valodā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija (-as), citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

Ja dokumenti ir iesniegti, nosūtot pa pastu, lūdzu ievērot, ka par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Pieteikumu ar atbilstošajiem pielikumiem var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: eld@tm.gov.lv.

 

Atklāta konkursa nolikums „Par Latvijas ekspertu izvirzīšanas kārtību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē” ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā: www.tm.gov.lv sadaļā „Karjera” (https://www.tm.gov.lv/lv/karjera) un Valsts kancelejas mājas lapā: www.mk.gov.lv.

 

Tālrunis uzziņām: 67036705.

 

AMATA KONKURSA NOLIKUMU SKATĪT ŠEIT!

_____________________________________________________________________________________________

 

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

PROJEKTU DEPARTAMENTA

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU NODAĻAS

VECĀKĀ REFERENTA

ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

 

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

·        atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

·        akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

·        zināšanas ārvalstu finanšu instrumentu projektu iesniegumu sagatavošanā un uzraudzībā

·        vēlamas zināšanas par tiesību aktu izstrādes un virzības procesu

·        angļu valodas zināšanas

·        iemaņas darbā ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī

·        labas plānošanas spējas, pozitīva attieksme, kā arī spēja strādāt ar liela apjoma informāciju

 

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: 67036722, 67036822

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.