Vakances 05.12.2018


Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas pārstāvju apstiprināšanai uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializēto paneļu arbitra un ekspertu vietām (3 vakances) (līdz 2018. gada 25. decembrim).

 

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas vides zinātnes eksperta vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte vides zinātnē;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt vides zinātnes eksperta pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4)  labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

5) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs;

6) ieguvusi zināšanas un vismaz divu gadu profesionālo pieredzi darbā ar dabas resursu ieguvi, apsaimniekošanu un pārvaldību un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

7) ieguvusi profesionālo pieredzi klimata vai vides politikas jomā (dalība Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Komisijas u.c. organizācijās saistībā ar vides politikas jautājumiem tiks uzskatīta kā priekšrocība).

 

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas kosmosa tiesību arbitra vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte kosmosa tiesībās vai kosmosa tehnoloģiju jautājumos;

2) ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt kosmosa tiesību arbitra pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas

5) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, vides zinātnē, ekonomikā vai enerģētikā, kas papildināta ar vakancei atbilstošu specializētu izglītību;

6) ieguvusi profesionālo pieredzi kosmosa politikas jomā;

7) labas zināšanas par nacionālajām kosmosa programmām un Eiropas Kosmosa aģentūru.

 

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas zinātniskā un tehniskā eksperta kosmosa jautājumos vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte kosmosa tiesībās vai kosmosa tehnoloģiju jautājumos;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt zinātniskā un tehniskā eksperta kosmosa jautājumos pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

5) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību vides zinātnes, enerģētikas, materiālzinātņu, satelīttehnoloģiju, elektronikas, kosmosa tehnoloģiju jomā vai citu inženierzinātņu jomā, kas papildināta ar vakancei atbilstošu specializētu izglītību;

6) profesionālā pieredze kosmosa zinātņu jomā;

7)vismaz divu gadu profesionālā pieredze kosmosa tehnoloģiju izstrādes vai pielietošanas jomā;

8) labas zināšanas par nacionālajām kosmosa programmām un starptautiskajām kosmosa aģentūrām.

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža jāiesniedz Tieslietu ministrijas kancelejā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 vai elektroniski (elektroniskais pasts: tm.kanceleja@tm.gov.lv), ar norādi – “PAT konkursa atlases komisijai”, šādi dokumenti: personīgi parakstīts motivēts pieteikums latviešu valodā, dzīves apraksts latviešu un angļu vai franču valodā Eiropas CV formātā, augstākās akadēmiskās vai otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija, pēdējo 10 gadu  zinātnisko publikāciju saraksts, ja šādas publikācijas ir, un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot.

Lūdzam norādīt kontaktinformāciju saziņai ar pretendentu (elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru).

Atklāta konkursa nolikums „ Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializēto paneļu arbitra un ekspertu pretendentu atklātā konkursa nolikums ” ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā: www.tm.gov.lv sadaļā „Karjera” (https://www.tm.gov.lv/lv/karjera) un Valsts kancelejas mājas lapā: www.mk.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 67036912.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, LV-1536, Rīga, e-pasts: DAS@tm.gov.lv

Konkursa nolikums

_______________________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas samierinātāja, arbitra un arbitra vietnieka vietām Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk – EDSO) Samierināšanas un arbitrāžas tiesā (līdz 2018. gada 19. decembrim)

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst Konvencijas par samierināšanu un arbitrāžu EDSA ietvaros 3., 4. un 5. pantā noteiktajām obligātajām prasībām, t.i. samierinātāja amata kandidātam ir jābūt ar pieredzi augstā valstiskā vai starptautiskā amatā un ar atzītu kvalifikāciju starptautisko tiesību, starptautisko attiecību vai strīdu noregulēšanas jomā, savukārt arbitra un arbitra vietnieka amata kandidātam ir jābūt ar tādu kvalifikāciju, kas nepieciešama, lai tiktu iecelti savas valsts visaugstākajos amatos tiesu institūcijās, vai juristiem ar atzītu kompetenci starptautisko tiesību jomā. Turklāt visu amatu kandidātiem ir jābūt ar spējām savas funkcijas pildīt  neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi.

 

Konkursa pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:

Samierinātāja amata kandidātam:

 1. pieredze augstā valstiskā vai starptautiskā amatā;
 2. atzīta kvalifikācija starptautisko tiesību, starptautisko attiecību vai strīdu noregulēšanas jomā;
 3. spējas savas funkcijas pildīt neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi;
 4. augstākā izglītība;
 5. laba reputācija;
 6. zināšanas par EDSO;
 7. izpratne par EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesu;
 8. prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli;
 9. labas angļu valodas zināšanas, kuras ir atbilstošas konkrētā amata pienākumu veikšanai. Papildus citas oficiālās EDSO darba valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību.

 

Arbitra un arbitra vietnieka amata kandidātam:

 1. kvalifikācija, kas nepieciešama, lai tiktu iecelts Latvijas visaugstākajos amatos tiesu institūcijās, vai jurists ar atzītu kompetenci starptautisko tiesību jomā;
 2. spējas savas funkcijas pildīt neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi;
 3. augstākā izglītība;
 4. laba reputācija;
 5. zināšanas par EDSO;
 6. izpratne par EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesu;
 7. prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli;
 8. labas angļu valodas zināšanas, kuras ir atbilstošas konkrētā amata pienākumu veikšanai. Papildus citas oficiālās EDSO darba valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību.

 

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 (ar norādi – EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesas konkursa atlases komisijai), šādi dokumenti: motivēts pieteikums, dzīves apraksts latviešu un angļu valodā Eiropas CV (Europass) formātā, akadēmisko publikāciju saraksts, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, apliecinājums par labu reputāciju (iesniegums brīvā formā, kurā apliecina, ka nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, nav atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā un nav saglabājusies tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt tiesneša amatu) un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot.

 

Ja dokumenti ir iesniegti, nosūtot pa pastu, lūdzu ievērot, ka par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Pieteikumu ar atbilstošajiem pielikumiem var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: tm.kanceleja@tm.gov.lv.

Iesniedzot dokumentus, pretendentam jānorāda elektroniskā pasta adrese un kontakttālruņa numurs, kā arī adrese, ja pretendents saziņai vēlas izmantot pastu.

 

Atklāta konkursa nolikums “Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesas Latvijas samierinātāja un arbitru pretendentu atklātā konkursa nolikums” ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā: www.tm.gov.lv sadaļā „Karjera” (https://www.tm.gov.lv/lv/karjera).

 

Tālrunis uzziņām: 67036705.

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, LV-1536, Rīga, e-pasts: DAS@tm.gov.lv.

Konkursa nolikums

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.