Eiropas Prokuratūra ir uzsākusi personāla atlasi un izsludinājusi konkursu juriskonsulta amatam.

Informācija par vakanci pieejama Eiropas Personāla atlases biroja vietnē.

Tieslietu ministrija informē, ka ar Regulu (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, 22 ES dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Horvātija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija) izveido Eiropas Prokuratūru, kura būs atbildīga par izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un apsūdzības celšanu pret tādu noziedzīgo nodarījumu izdarītājiem un līdzdalībniekiem, kas skar ES finanšu intereses.