Apmeklētāju pieņemšana Tieslietu ministrijā 09.02.2017


Tieslietu ministrijā apmeklētājus atbilstoši kompetencei pieņem ministrs, valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieks tiesību politikas jautājumos, valsts sekretāra vietnieks tiesu jautājumos, valsts sekretāra vietnieks ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos, Juridiskā departamenta direktors vai viņu noteikta ministrijas amatpersona. 

Par apmeklējumu tiek sastādīts protokols. 

Apmeklētāja iesniegumu ar pieteikumu par pieņemšanu reģistrē Kanceleja. 

Pieteikumu par pieņemšanu var izteikt arī mutvārdos (tajā skaitā, pa telefonu: 67036825; 67036716, 67036720 vai 67036721), norādot ziņas par apmeklētāju un risināmo jautājumu. 

Valsts sekretāra vietnieks un Juridiskā departamenta direktors vai to pilnvarotās amatpersonas apmeklētājus pieņem ministrijas telpās katra mēneša pēdējā ceturtdienā no pulksten 15.00 līdz pulksten 17.00 pēc iepriekš sastādītā grafika

Ja mēneša pēdējā ceturtdiena ir diena pirms svētku dienas, apmeklētājus pieņem no pulksten 14.00 līdz pulksten 16.00. Ja mēneša pēdējā ceturtdiena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgas svētku dienas. 

Par konkrētu pieņemšanas laiku katrs apmeklētājs tiek informēts personiski.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.