Deleģēšanas līgumi 24.03.2020


 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12. panta pirmās daļas 3. punktu, 40. panta otro daļu, Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 3. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" 38. punktu, noslēdz deleģēšanas līgumu par Vēstnesim deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei piešķirto budžeta programmas 09.07.00. "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" līdzekļu izlietošanu.

 

Deleģēšanas līgums Nr. 1-6.1/20-2020

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.