L. Medina

Laila Medina

Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Laila.Medin [at] tm.gov.lv

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos no 2006. gada 1. jūnija

Laila Medina
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050

Dzimšanas datums: 1971. gada 8. februāris

Izglītība:

 • 2001. – 2002. - Rīgas Juridiskā augstskola un Kopenhāgenas Biznesa skola, Eiropas Savienības tiesību maģistrs

 • 1994. – 1995. - Starptautiskais Jūras tiesību institūts (Malta), Starptautisko jūras tiesību maģistrs

 • 1989. – 1996. - Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu bakalaurs

Darba pieredze:

 • 2005. – 2006. - Tieslietu ministrijas Politikas plānošanas departamenta direktore

 • 2004. – 2005. - Valsts kancelejas Eiropas lietu biroja vadītāja vietniece

 • 2002. – 2004. - Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra padomniece (ES jautājumos)

 • 1993. – 2002. - Satiksmes ministrijas Jūrniecības departaments, Juridiskās nodaļas vadītāja, Departamenta direktora vietniece

 • 1992. - 1993.- Jūrlietu ministrija, Ministra vietnieka sekretāre, Juridiskās daļas speciāliste

 • 1989. – 1992. - Jelgavas rajona tiesa, tiesas sēžu sekretāre

Papildus pieredze:

 • kopš 1998. - Valsts administrācijas skolas pasniedzēja, Lekciju kursi - ES pamatnostādnes un Ievads ES tiesībās

 • 2002. – 2004. - Latvijas Jūras administrācijas Padomes locekle

 • 1997. – 2002. - Latvijas Jūras administrācijas pilnvarniece

Sabiedriskā darbība:

 • kopš 2003. - Eiropas Savienības tiesību asociācija

 • 1995. – 2002. - Latvijas Jūras tiesību asociācija

Publikācijas:

 • 1997. - Jūras tiesības, M.Lejnieka un L. Medin redakcijā

 • 2003. - Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri, zin.red. L.Medin un M.Brizgo

Valodas:

 • latviešu – dzimtā
 • angļu – brīvi
 • krievu – labi
 • franču – pamatzināšanas
 • zviedru – pamatzināšanas