Garīdznieku saraksti 20.07.2016


Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumiem Nr.425 „Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība”  Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienībai, Latvijas Baptistu Draudžu Savienībai, Latvijas Apvienotajai Metodistu Baznīcai, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcai un Rīgas ebreju reliģiskajai draudzei Tieslietu ministrijā jāiesniedz informācija par garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt vai pildīt kapelāna pienākumus, kā arī iekļaujamās informācijas saturu, tās iesniegšanas un aktualizācijas kārtību.

Šeit pieejami reliģisko savienību (baznīcu)  iesniegtie garīdznieku saraksti:

Latvijas Septītās dienas Adventistu garīdznieku saraksts

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas garīdznieki ar tiesībām laulāt

Latvijas Baptistu draudžu savienības Kapelānu saraksts

Latvijas Baptistu draudžu savienības garīdznieki ar tiesībām laulāt

Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas kapelāni

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieki ar tiesībām laulāt

Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas garīdznieki ar tiesībām laulāt

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas garīdznieki ar tiesībām laulāt 

Rīgas ebreju reliģiskās draudzes garīdznieki (rabīnu) ar tiesībām laulāt

Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze garīdznieku saraksts ar tiesībām laulāt

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija garīdznieki ar tiesībām laulāt

Romas katoļu Baznīcas Liepājas diecēzes garīdznieku saraksts

Jelgavas diecēzes Romas katoļu baznīcas kūrijas garīdznieki ar tiesībām laulāt

Liepājas diecēzes garīdznieku saraksts ar tiesībām laulāt

 

 

 

 

 

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.