Civilstāvokļa aktu reģistrācija 17.01.2018


 • Tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu (laulības, dzimšanas un miršanas) reģistrācijā Latvijā reglamentē Civillikums un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kā arī Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
 • Civilstāvokļa aktu reģistrāciju veic pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.
 • Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu dzimtsarakstu nodaļu uzraudzību veic tieslietu ministrs. Tieslietu ministrija uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vada dzimtsarakstu nodaļas.

Dzimtsarakstu nodaļas veic šādus uzdevumus:

 • reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus, kā arī pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības;
 • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus;
 • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas;
 • aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus;
 • kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
 • saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu.


Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs civilstāvokļa aktu reģistrācijā veic šādus uzdevumus:

 • reģistrē ārvalstīs dzīvojošu Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulību gadījumā, ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība, vai citos steidzamos gadījumos, ja laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā vai attiecīgajā ārvalstī nav iespējama;
 • reģistrē paziņotos dzimšanas un miršanas faktus;
 • pieņem pārsūtīšanai Tieslietu ministrijai iesniegumus par civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanu un atjaunošanu;
 • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.