Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu pieprasīšana no ārvalstīm un civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, kā arī labojuma un papildinājuma lietu nosūtīšana uz ārvalstīm 07.03.2018


Dokumentu pieprasīšana no ārvalstīm.

1. Atkārtotu civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošo dokumentu (turpmāk – atkārtots dokuments) pieprasīšana no valstīm, ar kurām Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums, notiek saskaņā ar tiesiskās palīdzības līgumā noteikto dokumentu izprasīšanas un saņemšanas kārtību.

 

Valstu saraksts,

ar kurām Latvija noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās

 

Valsts nosaukums

 

Parakstīts

Spēkā no

Baltkrievija

21.02.1994.

 

18.06.1995

Igaunija, Lietuva

11.11.1992.

 

03.04.1993.

 

Kirgizstāna

 

10.04.1997.

 

24.03.2001.

 

Krievija

03.02.1993.

 

28.03.1995.

 

Moldova

14.04.1993.

 

18.07.1996.

 

Polija

23.02.1994.

 

05.09.1995.

 

Ukraina

23.05.1995.

 

11.08.1996.

 

Uzbekistāna

23.05.1996.

 

12.05.1997.

 

Sniedzot tiesisko palīdzību saskaņā ar līgumā noteikto, līgumslēdzēju valstu iestādes savstarpēji sazinās ar Tieslietu ministriju starpniecību.

Persona:

  • aizpilda anketu atkārtota dokumenta pieprasīšanai no ārvalstīm trijos eksemplāros angļu, krievu vai tās valsts valodā, no kuras izprasa dokumentu;
  • ja izprasa atkārtotu dokumentu par citu personu, anketai pievieno dokumentus, kas pamato tiesības pieprasīt un saņemt atkārtotu dokumentu (pilnvara, radniecību pierādoši dokumenti, uzvārda maiņu pamatojošie dokumenti u.c.).

Anketu un tai pievienotos dokumentus var iesniegt:

Iesniegums (krievu valodā) dokumentu izprasīšanai no ārvalstīm, ar kurām Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa saņemtos dokumentus ar līgumslēdzējas valsts Tieslietu ministrijas starpniecību nosūta izpildei kompetentai iestādei ārvalstī.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļas tiesiskās palīdzības lūguma ietvaros no ārvalstīm saņemtos pieprasītos dokumentus nosūta pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai izsniegšanai pieprasītājam saskaņā ar atkārtota dokumenta izprasīšanas anketā norādīto dzīvesvietas adresi.

 

2. Atkārtotu dokumentu pieprasīšana no valstīm, ar kurām Latvijai nav noslēgts tiesiskās palīdzības līgums.

Lai pieprasītu dokumentus no valstīm, ar kurām Latvijai nav noslēgti līgumi par tiesisko palīdzību, personai jāvēršas ārvalsts vēstniecībā vai pārstāvniecībā Latvijā vai ārvalsts kompetentajā iestādē, no kuras izprasāms dokuments.

Ārvalstu vēstniecību un pārstāvniecību adreses Latvijā atrodamas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Lai izprasītu dokumentus no Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un ASV, personai iespējams elektroniski aizpildīt pieteikuma formu šādos ārvalstu kompetento iestāžu saitēs:

Īrijā

Lielbritānijā

ASV

Vācijā

 

Dokumentu nosūtīšana uz ārvalstīm

1. Dokumentu nosūtīšana uz valstīm, ar kurām Latvijai ir noslēgts tiesiskās palīdzības līgums.

▪Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments tiesiskās palīdzības lūgumu ietvaros pieprasīto atkārtoto dokumentu un pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā sagatavoto civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labojuma un papildinājuma lietu nosūta uz valsti, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums ar līgumslēdzēju valsts Tieslietu ministriju starpniecību, atkārtota dokumenta izsniegšanai pieprasītājam vai labojuma un papildinājuma lietas nosūtīšanai kompetentai ārvalsts iestādei lēmuma par civilstāvokļa akta ieraksta labošanu vai papildināšanu pieņemšanai.

▪Atkārtoto dokumentu nosūtīšana notiek viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

2. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pēc personas, kura atrodas ārvalstīs, pieprasījuma sagatavoto atkārtoto dokumentu nosūta izsniegšanai pieprasītājam:

  • ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību, ja pieprasītais atkārtotais dokuments ir jāapliecina ar Apostille;

Maksa par dokumentu nosūtīšanu un apliecināšanu ar Apostille tiek iekasēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumiem Nr. 1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis.

  • ierakstītā pasta sūtījumā uz pieprasītāja norādīto adresi, ja pieprasītais atkārtotais dokuments nav jāapliecina ar Apostille.

Maksa par dokumentu nosūtīšanu tiek iekasēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" .

 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļas adrese:

 

Aleksandra Čaka iela 38a, Rīga, LV-1011, Latvija

e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 15.00-19.00

Trešdienās: 09.00-12.00

Ceturtdienās: 12.00-15.00.

 

Konsultāciju var saņemt telefoniski: +371 67830677, +371 67830689, 678309679, 67830675, fax +371 67830673

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.